Πτυχίο Ψυχολογίας ( 4 Έτη)

FRENTERICK UNIVERSITY

 Αναγνωρισμένο από  το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π  ( ομοταγές  με  τα  Ελληνικά ΑΕΙ)

Πτυχίο στην Ψυχολογία (BSc in Psychology)

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι σπουδές για την απόκτηση το βασικού πτυχίου Ψυχολογίας (B.Sc.) στο Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick έχουν διάρκεια 4 έτη και διασφαλίζουν μια εκτεταμένη μελέτη και στέρεη γνώση των διαφορετικών θεωριών της επιστήμης αυτής, καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ειδικές μεθόδους έρευνας. Τα μαθήματα του προγράμματος εστιάζουν τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα μέσα από τα οποία ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει στην πράξη τις γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες απέκτησε μέσα από τα θεωρητικά μαθήματα. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική.

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: Τα μαθήματα ξεκινούν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη και την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για οποιοδήποτε από τα δύο εξάμηνα. Φοιτητές για τους οποίους απαιτείται βίζα, η διαδικασία αίτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση εγγραφής είναι καλά να γίνεται το γρηγορότερο δυνατό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλήρωσης των θέσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η διαδικασία αίτησης σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται βίζα ολοκληρώνεται σε περίπου μία εβδομάδα από την ημέρα κατάθεσής της. Οι φοιτητές αναμένεται να βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων για το εξάμηνο στο οποίο εγγράφονται.ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η απόκτηση της σφαιρικής γνώσης της θεωρίας, των κύριων εννοιών και μεθόδων της Ψυχολογίας, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας στις θεωρητικές και μεθοδολογικές επιστημονικές τους προσεγγίσεις, η ανάπτυξη της ερευνητικής σκέψης και δραστηριότητας καθώς και η εξέλιξη της αυτογνωσίας και ενσυναίσθησης.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι μας αναμένεται να:

 • Έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση της θεωρίας, των κυρίων εννοιών και των μεθόδων της Ψυχολογίας, να είναι ικανοί να αναπτύξουν ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης των διαφόρων αντικειμένων και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές της ψυχολογίας όπου αρμόζει.
 • Εξοικειωθούν με την αναζήτηση των απαραίτητων πηγών πληροφόρησης και να καταστούν μελετητές της εξελικτικής πορείας της επιστήμης τους.
 • Λαμβάνουν μέρος σε ερευνητικές δραστηριότητες επιδεικνύοντας τις αποκτηθείσες ερευνητικές τους δεξιότητες στον σχεδιασμό, τις μεθόδους, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, καθώς και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
 • Χρησιμοποιούν κριτική σκέψη και να επιδεικνύουν διερευνητικό πνεύμα και δημιουργικότητα στις θεωρητικές και μεθοδολογικές επιστημονικές τους προσεγγίσεις.
 • Είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικοί στη διάδοση γνώσης και πληροφοριών.
 • Εκφράζουν και να αναπτύσσουν επιστημονικά επιχειρήματα μέσα σε ένα κλίμα ακαδημαϊκού διαλόγου, παραπέμποντας σε αποδεδειγμένες ακαδημαϊκές απόψεις.
 • Αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία και να τηρούν απαρέγκλιτα το πλαίσιο δεοντολογικών κανόνων βιοηθικής.
 • Έχουν κατασταλαγμένη και ρεαλιστική άποψη για τη μελλοντική τους επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
 • Διαθέτουν προηγμένη αυτογνωσία και ενσυναίσθηση με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και να είναι διατεθειμένοι να τις προάγουν συνεχώς.


Διάρκεια - Σημαντικές ημερομηνίες

Χρονική Διάρκεια:4 έτη. Το Πανεπιστήμιο Frederick μπορεί να δεχθεί φοιτητές το Χειμερινό και το Εαρινό εξάμηνο. Ημερομηνία Έναρξης Προγράμματος:Σεπ 22, 2019


Πληροφορίες Προγράμματος

 • Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ψυχολογίας με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανέμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

  Κατηγορία Μαθημάτων

  ECTS

  Υποχρεωτικά Μαθήματα

  200

  Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

  30

  Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

  10

  ΣΥΝΟΛΟ

  240

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Κωδικός μαθήματος

  Τίτλος

  ECTS

  BPSY101

  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  5

  CPSY101

  ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

  5

  CPSY102

  ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

  5

  IPSY100

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  5

  DEVE101

  ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

  5

  DEVE201

  ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

  5

  DPSY400

  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ

  6

  EPSY101

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

  5

  FPSY301

  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ι

  6

  FPSY302

  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΙΙ

  6

  FPSY400

  ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  6

  HPSY300

  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  6

  KPSY200

  ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  6

  KPSY401

  ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  6

  NPSY301

  ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  6

  OPSY401

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  6

  PDIS101

  ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι

  5

  PDIS301

  ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ

  6

  PDIS103

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

  5

  PDIS202

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

  5

  PDIS201

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ

  5

  PENG101

  ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

  5

  PENG201

  ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

  5

  PENG301

  ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  6

  PPSY201

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

  5

  PPSY202

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

  5

  PPSY203

  ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

  5

  PPSY401

  ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  6

  RPSY402

  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

  6

  SPSY101

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  5

  SPSY300

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  6

  TPSY200

  ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  5

  WPSY01

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  5

  WDIS102

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  5

  WPSY201

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

  5

  WPSY302

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΙΩΝ

  5

  WPSY401

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  6

    

  200

  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΤΙΤΛΟΣ

  ECTS

  PDIS401

  ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ι

  6

  PDIS402

  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΙ

  6

  IPSY400

  ΚΥΒΕΡΝΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  6

  LPSY400

  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

  6

  SSPS400

  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  6

  MPSY400

  ΜΜΕ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  6

  EPSY301

  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

  6

  EPSY302

  ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  6

  ΕPSY304

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  6

  EPSY305

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

  6

  EPSY306

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

  6

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

  ΤΙΤΛΟΣ

  ECTS

  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ

  5

  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ

  5

   

  10


Για  εγγραφές /  πληροφορίες  στο  210-4599336 &  6946318942