Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το ενδιαφέρον σας προς το Πανεπιστήμιο Frederick και για τα  Προγράμματα , πληροφορίες για τα οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ

.

                                                             Πιστοποίηση και Αναγνώριση


Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί με βάση το σχετικό νόμο περί ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα προγράμματα σπουδών του αξιολογούνται και εγκρίνονται από ειδική επιτροπή, την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.), που διορίζεται από την Κυβέρνηση. Η Επιτροπή αυτή έχει και τη γενικότερη εποπτεία της λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Τον Ιανουάριο του 2012, το Πανεπιστήμιο πήρε την τελική άδεια λειτουργίας του μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η απόφαση λήφθηκε στη βάση της έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην οποία καταγράφεται η πορεία ανάπτυξης και η πρόοδος του Πανεπιστημίου από τον Οκτώβριο του 2007 έως τον Οκτώβριο του 2011, περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο λειτουργούσε με αρχική άδεια λειτουργίας.

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία και από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πανεπιστήμιο Frederick από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 λειτουργεί διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Οι διδακτορικές σπουδές είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που μπορεί να απονέμει ένα πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο για την επιτυχία αυτή.

                                    Γιατί να επιλέξεις το  Πανεπιστήμιο Frederick δέκα λόγοι


Σύγχρονα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών- Πρωτοπόροι στην Έρευνα Διδασκαλία που εμπνέει -Υποτροφίες και οικονομική στήριξη -Συναρπαστικές φοιτητικές εμπειρίες -Διαμόρφωση επιτυχημένων επαγγελματιών Παγκόσμιος φοιτητής / παγκόσμιος επαγγελματίας Εργασιακή -Εμπειρία παράλληλα με τις σπουδές -Αναγνωρίσεις και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων -Στήριξη όπου και όποτε τη χρειάζεσαι -

Στο Πανεπιστήμιο Frederick έχεις να επιλέξεις


Διεθνής Αναγνώριση Κατοχύρωση -8- -9- ECTS Label DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL ECTS Label DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL Διεθνής Αναγνώριση Πανεπιστημίου Αντίστοιχη αναγνώριση του Πανεπιστημίου υπάρχει και από τις άλλες Ευρωπαϊκές καθώς και τρίτες χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το πρώτο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. και Πιστοποίηση Ποιότητας Επαγγελματικών Δικαιωμάτων


Οι τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick δεν παρέχουν μόνο ακαδημαϊκή αναγνώριση, αλλά και την αντίστοιχη αναγνώριση από αρμόδια επαγγελματικά σώματα. Η επαγγελματική αυτή αναγνώριση είναι πολύ σημαντική, αφού σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητη για τη δυνατότητα εξάσκησης επαγγέλματος. Σε όλα τα προγράμματα σπουδών, στα οποία το Πανεπιστήμιο έχει αποφοίτους και σχετίζονται με επαγγελματικά σώματα, έχει ήδη δοθεί η αντίστοιχη επαγγελματική αναγνώριση.


                                  Σύγχρονα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών


 Στο Πανεπιστήμιο Frederick έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε ένα μεγάλο φάσμα προγραμμάτων σπουδών, τα οποία αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες της οικονομίας, έτσι ώστε να δίνονται τα καλύτερα εφόδια για την απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. Μέσα από μια διαδικασία συνεχούς ενημέρωσης και ανανέωσης, τα προγράμματα εμπλουτίζονται με νέα μαθήματα, ώστε να βρίσκεσαι ως απόφοιτος πάντα στο προσκήνιο των εξελίξεων. Επίσης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπου τα περισσότερα προγράμματα είναι μοναδικά στην Κύπρο, παρέχονται μοναδικές ευκαιρίες εξειδίκευσης, ώστε να αποκτήσεις γνώσεις και δεξιότητες που σου δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας το οποίο έχει επιφέρει η παγκόσμια οικονομική κρίση.

 

Όλα τα προγράμματα σπουδών ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Στο Πανεπιστήμιο παρέχονται τέσσερα είδη προγραμμάτων όπως φαίνεται στο πιο κάτω πίνακα.

Τύπος Προγράμματος

Διάρκεια (πλήρης φοίτηση)

ECTS

Επίπεδο

Τίτλος Πτυχίου

Πτυχίο

4 έτη

240

Πτυχιακό

Bachelor (B.Sc., B.A., B.Ed.)

Δίπλωμα

5 έτη

300

Πτυχιακό

Δίπλωμα

Master

3 εξάμηνα

90

Μεταπτυχιακό

Master (M.Sc., M.A.)

Διδακτορικό

4 έτη (χωρίς μεταπτυχιακό)

240

Μεταπτυχιακό

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

Πτυχιακά Προγράμματα


Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας & Πολιτισμικών Σπουδών

 

 

Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πολυτεχνική Σχολή

 

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας & Πολιτισμικών Σπουδών

 

Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Πολυτεχνική Σχολή

 

 

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών

 

Σχολή Επιστημών Υγείας


Προγράμματα εξ αποστάσεως

Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών

Πολυτεχνική Σχολή

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημώντου Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου

  
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος BSc in Computer Science είναι να αναδείξει ολοκληρωμένους επιστήμονες με κατανόηση των θεωριών, τεχνολογιών και εφαρμογών της επιστήμης της Πληροφορικής. Το Πρόγραμμα, πέρα από την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, εξοπλίζει τους αποφοίτους με την ικανότητα να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στις ραγδαίες αλλαγές που παρατηρούνται στο χώρο της Πληροφορικής. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή γνώσης στην κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου της επιστήμης της Πληροφορικής, στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στα συστήματα υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων, δικτύων Η/Υ και αρχιτεκτονικής Η/Υ, και στη δημιουργία προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής που να αντιμετωπίζουν σύγχρονα προβλήματα.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πολλά από τα μαθήματα του Προγράμματος υποστηρίζονται από εργαστηριακές δραστηριότητες, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία και δεξιότητες. Το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής Η/Υ διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια που αναβαθμίζονται συνεχώς με σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να παρέχεται στους φοιτητές το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για μάθηση. Στα εργαστήρια συμπεριλαμβάνονται: εργαστήρια Η/Υ γενικής χρήσης, εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων, εργαστήριο Δικτύων Η/Υ, εργαστήριο Ρομποτικής, εργαστήριο για Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Επίδοσης και το νεοσύστατο Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (Mobile Devices Laboratory).

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Μερικές από τις κύριες ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι είναι: - Να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν λύσεις λογισμικού (software) που να ανταποκρίνονται σε διάφορα σύγχρονα προβλήματα.

·         Να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες Η/Υ, όπως δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, λειτουργικά συστήματα και οργάνωση και αρχιτεκτονική Η/Υ.

·         Να έχουν επίγνωση των σημαντικών εξελίξεων και σύγχρονων ερωτημάτων σε τομείς αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Διαδίκτυο και τα Πολυμέσα.

·         Να μπορούν να συνεργαστούν με επιστήμονες άλλων τομέων, όπως Μηχανικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Γραφικών Τεχνών, για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων.


Για  πληροφορίες   και  ραντεβού  καλέστε   στην  γραμματεία  της  σχολής   .

·