ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ        ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

                                       


Mobirise
Σχολή εκπαίδευσης Ρομποτικής orbis anima 

ORBIS ANIMA KOIN. Σ.ΕΠ

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

To  πανεπιστήμιο  Frederick  πρωτοπορεί  στον  τομέα  της  ρομποτικής. Διαθέτει  μια  εκπαιδευτική  και  ερευνητική  μονάδα   που  λειτουργεί  από  το  2013.

Σε  συνεργασία  με  την  σχολή  δίνουμε  την  ευκαιρία  να  εκπαιδευτούν  και  να  πιστοποιηθούν  όσοι  ενδιαφέρονται  να  γίνουν  επαγγελματίες  εκπαιδευτές  ρομποτικής .


Η  σχολή  το διδακτικό  έτος  2018-2019  πρόσφερε εθελοντικά  εκπαίδευση  εισαγωγή  στην  Ρομποτική  σε  σχολεία  του Δ. Νίκαιας  -  Αγ, Ι. Ρέντη  κόστους  94.000 ευρώ  σε  405  παιδιά  που  παρακολούθησαν  το  πρόγραμμα. Τους  απονεμήθηκε  βεβαίωση  παρακολούθησης  εισαγωγή   στην  Ρομποτική  από  την  σχολή.  Η  εισαγωγή  στην  ρομποτική  αποτελούσε  μαθήματα  κατασκευαστικά  - bee-bot - robot mouse- & edison εισαγωγή  σε  μεγαλύτερες  ηλικίες.

Robotiki 2019_A3 with Bleed_ 3jpg

https://www.youtube.com/watch?v=1CwKLBOhooA

Η σχολή  orbis anima  koinsep στα πλαίσια της συνεργασίας με τον πανεπιστήμιο Frederick δίνει την δυνατότητα εκπαίδευσης σε όσους θέλουν να εκπαιδευτούν και να λάβουν πιστοποίηση εκπαιδευτή ρομποτικής.  Η Orbis δημιούργησε τμήμα   Ακαδημίας  ρομποτικής  Robotics training school orbis anima  όπου προσφέρει στην έδρα της  στον Πειραιά μαθήματα ρομποτικής, την εκμάθηση χρήσης διαφόρων μοντέλων ως εκπαιδευτικό εργαλείο (κατασκευή ρομπότ και εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού), αρχές ρομποτικής, χρήσης της ρομποτικής ως εκπαιδευτικό εργαλείο και για προετοιμασία για συμμετοχή στην ολυμπιάδα ρομποτικής και άλλους διαγωνισμούς ρομποτικής.Η Ακαδημία Ρομποτικής, έχει τα εργαλεία που προάγουν τη μαθηματική και μηχανική ικανότητα, καθώς και τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  στην ρομποτική.

Σε  ευπαθείς  ομάδες  δίνεται  έκπτωση μετά  από  συνεννόηση  με  τον  υπεύθυνο  του  προγράμματος.                     

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ORBIS ANIMA KOIN. Σ.ΕΠ

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΝΗΠΙΑ

Κατασκευές :  υλικό της  Gigo  & Bee bot , κατασκευές    , Robot mouse

27  συναντήσεις (   Οκτώβριο  έως  Μάιο  )  των 45΄ 

τμήμα  έως 12 μαθητές 

4 ενότητες 

 Στόχος κατανόηση εννοιών προγραμματισμού.
Κόστος   από  20  -  35 ευρώ  μηνιαίος 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Α΄ Β΄ Γ΄Δ΄

 Engineering    κατασκευές   Υλικό  Gigo ( S4A programming Bricks) ( simple & powered Machines , blue bot , wedo 2,0 , scratch) Lego WeDo    I  , Pro-Bot , mBot    II

 27 συναντήσεις 90΄ 12 μαθητές

4 ενότητες

Κόστος  από  25-  40  ευρώ  μηνιαίος 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Ε΄ ΣΤ΄

Meet Edison
Lego Nxt Mindstorms
Lego Mindstorms Ev3

27 συναντήσεις 90΄ 12 μαθητές

  4 ενότητες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ

Gigo wind power , gigo light & solar Energy  , lego Mindstorms NXT , EV3 & Arduino )με τα οποία οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν ως σύγχρονοι μηχανικοί - micro Ηλεκτρισμός και ηλεκτρομαγνητισμός

 30 συναντήσεις  90΄   12   μαθητές 

4 ενότητες
Κόστος   40  το μήνα 

Στις  παραπάνω  τιμές  δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  εκμάθηση  υπολογιστών. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

     ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3
12 ΩΡΕΣ 

ΕΩΣ 12 ΑΤΟΜΑ

ΔΙΝΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ 300  Ευρώ 


 

ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΣΕ  ΟΣΟΥΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ   ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ  ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ. Μπορούν  να  επικοινωνήσουν μαζί  μας  και  άτομα  που  έχουν  εκπαιδευτή  στην ρομποτική  και  να λάβουν  δίνοντας  εξετάσεις  πιστοποίηση  εκπαιδευτή. από  το  πανεπιστήμιο  Frederick university &  από  τη  σχολή .

ΚΟΣΤΟΣ 200  Ευρώ


Για  παρακολούθηση  προγράμματος   ρομποτικής  και  σεμιναρίων  επικοινωνήστε  με  την  σχολή. είτε  στέλνετε  e-mail  orbisanima.koinsep@gmail.com