unicert-logospng

  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (UNICERT)

                                        

            

Εκπαίδευση

Τα μαθήματα που οδηγούν στην πιστοποίηση υπολογιστών πραγματοποιούνται με καθηγητή στις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες μας, σε ολιγομελή τμήματα ή μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, σε ένα πλήρως διαδραστικό περιβάλλον, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Πιστοποίηση

Η Universal Certification Solutions – UNICERT είναι ένας σύγχρονος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, πιστοποιηµένος από τον ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση Γνώσεων Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ και κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο και διαγωνισµούς ΑΣΕΠ.


Το UNICERT PRIMARY πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.


Κόστος Παρακολούθησης

  H  σχολή  ORBIS  ANIMA  παρέχει εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών στις καλύτερες τιμές της αγοράς!

Μαθήματα πληροφορικής UNICERT Ενότητες 3
(Word, Excel, Internet)

Συνολικά Εξέταστρα:  270  €  
(   Τεστ προσομοίωσης ,  Έκδοση κάρτας δεξιοτήτων, Ενότητες, Πιστοποιητικό, εξετάσεις  μαζί  με  τις 25   ώρες εκπαίδευσης    )

Εγγύηση απόκτηση διπλώματος
(Δωρεάν Επανεξέταση)


Εξετάσεις πιστοποίησης

Συνεχής προγραμματισμός εξετάσεων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης και μόνο στη  σχολή  ή  στα  κεντρικά  γραφεία  της  unicert μετά  από  συνεννόηση με  τον  υπεύθυνο  καθηγητή.

Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το UNICERT PRIMARY Διαθεματικό πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Η εξέταση πιστοποίησης καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εξέτασης εστιάζεται στο γεγονός ότι ο υποψήφιος εξετάζεται στις παραπάνω ενότητες κατά τη διάρκεια μίας και μόνο εξεταστικής περιόδου.


Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη


To Πιστοποιητικό Προηγμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Η/Υ της Universal Certification Solutions-UNICERT είναι ένα ακόμα ισχυρό εφόδιο για το βιογραφικό κάθε εργαζόμενου ή οποιουδήποτε αναζητά εργασία στον ιδιωτικό τομέα και ένα πολύτιμο εργαλείο για το φοιτητή, το μαθητή, αλλά και τον επαγγελματία που προτιμά να έχει μια βαθύτερη γνώση και μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών.

Το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποδεικνύει η κατοχή του πιστοποιητικού UNICERT ADVANCED περιλαμβάνει προηγμένα χαρακτηριστικά των εφαρμογών του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office, τα οποία αυξάνουν την παραγωγή έργου.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο βιογραφικό τους ένα πιστοποιητικό που τους παρέχει ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, σε στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων που οι διοικήσεις τους έθεσαν πρότυπα προηγμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν τις βαθύτερες γνώσεις τους στο πακέτο Microsoft Office.

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη


To Πιστοποιητικό Προηγμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Η/Υ της Universal Certification Solutions-UNICERT είναι ένα ακόμα ισχυρό εφόδιο για το βιογραφικό κάθε εργαζόμενου ή οποιουδήποτε αναζητά εργασία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και το Δημόσιο τομέα, και ένα πολύτιμο εργαλείο για το φοιτητή, το μαθητή, αλλά και τον επαγγελματία που προτιμά να έχει μια βαθύτερη γνώση και μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών.

Το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποδεικνύει η κατοχή του πιστοποιητικού UNICERT ADVANCED Plus περιλαμβάνει τόσο βασικά όσο και προηγμένα χαρακτηριστικά των εφαρμογών του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office, τα οποία αυξάνουν την παραγωγή έργου.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο βιογραφικό τους ένα πιστοποιητικό που τους παρέχει ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, σε στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων που οι διοικήσεις τους έθεσαν πρότυπα προηγμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν τις βαθύτερες γνώσεις τους στο πακέτο Microsoft Office αλλά και σε όσους διεκδικούν μια θέση στο Δημόσιο μέσω διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π.

Η εξέταση πιστοποίησης καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Παρουσιάσεις
 • Βάσεις Δεδομένων

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη


To Πιστοποιητικό Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Η/Υ αφορά προγράμματα και εργαλεία Η/Υ, που κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο απαραίτητα για τον καθένα, τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του παραγωγικότητα και ψυχαγωγία.

Οι δεξιότητες που πιστοποιούνται αφορούν τη διαχείριση εικόνας και ήχου, σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδων, σχεδίαση CAD, γλώσσες προγραμματισμού και πολλά άλλα.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο βιογραφικό τους ένα πιστοποιητικό που τους παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο στίβο εργασίας, σε στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων που οι διοικήσεις τους έθεσαν υψηλά πρότυπα γνώσεων, καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν γνώσεις εξειδικευμένων προγραμμάτων και εφαρμογών.

Ενδεικτικές Πιστοποιήσεις

Συμμετοχή στις εξετάσεις

Εξεταστική Διαδικασία

Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ο Φορέας Unicert ανέπτυξε θέματα εξέτασης:

 • βασισμένα σε «μελέτες περίπτωσης» (case studies), όπου τα υποψήφια άτομα καλούνται να ενεργήσουν κατάλληλα ώστε να επιτύχουν τα ζητούμενα αποτελέσματα, και
 • «κλειστού τύπου», όπου τα υποψήφια άτομα θα πρέπει, π.χ., να επιλέξουν από τις δοθείσες απαντήσεις αυτή που κρίνουν σωστή (θέματα μιας επιλογής από πολλές) ή να καταγράψουν την απάντηση ή να συμπληρώσουν το κείμενο που λείπει από μία πρόταση (θέματα συμπλήρωσης κενού), ή να επιλέξουν το σωστό τμήμα μίας εικόνας (θέματα hot spot) κ.ά.

Μέσα στο χρονικό διάστημα που διαρκεί κάθε περίοδος μίας εξέτασης πιστοποίησης, τα υποψήφια άτομα οφείλουν να υλοποιήσουν τις απαιτήσεις των θεμάτων της, έχοντας όμως την ευχέρεια να ελέγχουν τις απαντήσεις τους και να προβαίνουν σε πιθανές διορθώσεις αυτών πριν την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης.

Στην περίπτωση επανεξέτασης, λόγω αποτυχίας, σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο πιστοποίησης, το εξεταστικό σύστημα που ανέπτυξε ο Φορέας Unicert θα εξασφαλίσει τη μη εμφάνιση του ίδιου συνόλου θεμάτων εξέτασης.

 

Οδηγίες Συμμετοχής σε Αυτήν

Τα άτομα που θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης θα πρέπει να:

 1. Απευθυνθούν σε πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο στην περιοχή που τα εξυπηρετεί, ώστε να εκδοθεί η Κάρτα Πιστοποίησης. Η εύρεση του κατάλληλου εξεταστικού κέντρου μπορεί να γίνει μέσω ενός εργαλείου αναζήτησης που διατίθεται στον ιστότοπο του Φορέα Unicert ή μέσω επικοινωνίας με το φορέα.
 2. Υποβάλλουν στο εξεταστικό κέντρο την Αίτηση Πιστοποίησης, φωτοαντίγραφο έγκυρου εντύπου ταυτοπροσωπίας[1] και οποιοδήποτε επιπρόσθετο δικαιολογητικό ζητηθεί, ώστε να εκδοθεί η Κάρτα Πιστοποίησης. Η κάρτα αυτή, είτε παραμένει φυλασσόμενη στο εξεταστικό κέντρο, είτε παραλαμβάνεται από τα υποψήφια άτομα. Περιέχει τα προσωπικά τους στοιχεία, την κατηγορία πιστοποίησης, τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα, τις επιδόσεις τους σε εξετάσεις αυτών, καθώς και οδηγίες χρήσης της. Απαιτείται δε η προσκόμιση της κάρτας σε κάθε συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Φορέας Unicert.
 3. Επικοινωνήσουν με πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο, ακόμα και διαφορετικό από αυτό στο οποίο εκδόθηκε η κάρτα πιστοποίησης, τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη διενέργεια των προγραμματισμένων σε αυτό εξετάσεων πιστοποίησης, ώστε να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές, αναφέροντας τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν. Η επικοινωνία και η δήλωση συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τηλεφωνικά, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο κέντρο αυτό.
 4. Προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο στο οποίο δήλωσαν τη συμμετοχή τους προσκομίζοντας την κάρτα πιστοποίησης και το πρωτότυπο του εντύπου ταυτοπροσωπίας που είχαν επιδείξει και φωτοαντίγραφο του οποίου είχαν συνυποβάλλει με την αίτηση πιστοποίησης.
  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας, τα υποψήφια άτομα επανεξετάζονται με την ίδια κάρτα πιστοποίησης, ακολουθώντας τα βήματα 3 και 4.
 5. Παραλάβουν από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο είχε εκδοθεί η Κάρτα Πιστοποίησης, το Πιστοποιητικό τους μέσα σε χρονικό διάστημα το πολύ δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στο τελευταίο εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο της πιστοποίησης που αιτήθηκαν.
  Παραλαβή Πιστοποιητικού από άλλο εξεταστικό κέντρο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν αίτησης του εξεταστικού κέντρου και έγκρισής της από το Φορέα Unicert.

 

[1]Έγκυρα αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας νοούνται τα:

 • Για Έλληνες πολίτες: δελτίο ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης.
 • Για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο.
 • Για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: έγγραφο έγκρισης εισόδου στη χώρα, άδεια παραμονής, άδεια εργασίας.
 • Για ανηλίκους: πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία και σφραγίδα.