ΤΕΣΤ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                   

   Το τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένων συμβούλων του Οrbis anima  και υλοποιείται  μέσω  Η/Υ.

       Σε κάθε περίπτωση, το ΑRISTON TEST προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας (πρωτογενείς και δευτερογενείς).

     Η παρακάτω ενημέρωση έχει ώς σκοπό να σας  ενημερώσει αναλυτικά σχετικά με τη χορήγηση του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που χορηγούμε μέσα από  ερωτήσεις και απαντήσεις.

Μάθε ποιο επάγγελμα σου ταιριάζει με το τεστ Επαγγελματικού προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ!


Οι κατευθύνσεις που πρέπει ο μαθητής να επιλέξει, η σχολή που θα ακολουθήσει και ποια τμήματα θα δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο, αλλά κυρίως η αγωνία και η διαρκής αναζήτηση της ερώτησης«Τι επάγγελμα να ακολουθήσω», είναι από τα προτεύοντα θέματα άγχους που πρέπει να αντιμετωπίσουν από κοινού μαθητές, γονείς και καθηγητές. είναι πάντα κοντά στο μαθητή και στα όποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει.

Επειδή μια ισορροπημένη και υγιής προσωπικότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επαγγελματική πορεία ενός ατόμου, προτείνουμε στους μαθητές μας σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία, με τα οποία ειδικοί επιστήμονες θα τους βοηθήσουν να εκτιμήσουν καλύτερα τον συνδυασμό των δυνατοτήτων και επιθυμιών τους και να επιλέξουν ελαχιστοποιώντας τις λανθασμένες επιλογές. 

Τι είναι το Άριστον Τεστ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες/δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, και στη συνέχεια εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Ο εξεταζόμενος, λαμβάνοντας υπόψη του τα ευρήματα του ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Σε ποιούς απευθύνεται το Άριστον Τεστ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς επίσης και σε σπουδαστές που επιθυμούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, τα αποτελέσματα του Τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΙΣΤΟΝ kids: Βοηθά τους γονείς να γνωρίσουν την προσωπικότητα των παιδιών τους, να εξηγήσουν την συμπεριφορά τους, να εντοπίσουν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες και να διαπιστώσουν με ποιο τρόπο μεταδίδεται η γνώση στο παιδί ώστε να μαθαίνει ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά.

ΑΡΙΣΤΟΝ Candidates: Ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για να τους κατευθύνει σωστά στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Αναλύει σε βάθος τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες του υποψηφίου και συσχετίζει την εργασιακή του προσωπικότητα με συγκεκριμένες Πανεπιστημιακές Ειδικότητες και αντίστοιχα Πανεπιστημιακά τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και Ξένων Πανεπιστημίων.

Άριστον Νόησις: απευθύνεται σε μαθητές που αγωνιούν για την επιλογή της Κατεύθυνσης, που θα ακολουθήσουν. Απαντώντας ο μαθητής σε ένα ευρύ ερωτηματολόγιο, το τεστ Νόησις εντοπίζει τα επιστημονικά πεδία που ανταποκρίνονται στη δομή της προσωπικότητας του. Ο υποψήφιος λαμβάνει αποτελέσματα που τον ενημερώνουν για την έμφυτη τάση που έχει ο εγκέφαλος του, στην πρόσληψη και την επεξεργασία των πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνει ακριβή ποσοστά για τις Αριθμητικές, τις Γλωσσικές, τις Μηχανικές και τις Διαγραμματικές του ικανότητες. Σας προτείνουμε να κάνετε δωρεάν το τεστ Νόησις και να λάβετε τα αποτελέσματα της πλήρους έκδοσης του Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για να ενημερωθείτε αναλυτικά.

ARISTON Postgraduates: Αφορά πτυχιούχους Πανεπιστημιακών σχολών, ΑΤΕΙ και Κολεγίων. Στόχος είναι να εντοπιστούν Μεταπτυχιακά τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, τόσο σε επίπεδο Master όσο και σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος.

ARISTON Career Reassessment: Είναι ιδανικό για επαναπροσδιορισμό καριέρας. Απευθύνεται σε άνεργους που αναζητούν εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

ARISTON Defender: Ψυχομετρικό εργαλείο μέτρησης σχολικού εκφοβισμού. Ο σχολικός εκφοβισμός, γνωστός και με το διεθνή όρο «bullying», είναι η χρήση βίας μεταξύ μαθητών με σκοπό να προκαλέσει στους άλλους πόνο και ψυχική αναστάτωση. Εντοπίζοντας τον κίνδυνο, που ελλοχεύει, προλαμβάνονται τα φαινόμενα βίας, μελετώνται οι ψυχικοί παράγοντες που ευνοούν τέτοιου είδους συμπεριφορές και τα ευρήματα αξιοποιούνται προς όφελος του ατόμου και της κοινωνίας.

Ariston Learning Styles: αποτελείται από τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια. Το Τεστ Μαθησιακών Τύπων εντοπίζει τον μαθησιακό τύπο του μαθητή (ακουστικός, λεκτικός, οπτικός, κιναισθητικός, ενδοπροσωπικός, διαπροσωπικός) κι εξηγεί ποια είναι τα ερεθίσματα εκείνα, που βοηθούν το κάθε άτομο να κατανοήσει ευκολότερα τη γνώση. Με το Τεστ Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων ανακαλύπτει ποιό ημισφαίριο του εγκεφάλου του είναι πιο αναπτυγμένο, ενημερώνεται για τις λειτουργίες στις οποίες αυτόεξειδικεύεται και έτσι μαθαίνει να τις αξιοποιεί προς όφελός του υιοθετώντας συγκεκριμένες και αποδοτικότερες τεχνικές διαβάσματος. Το τεστ Μαθησιακών Ικανοτήτωνδιερευνά τις μαθησιακές ικανότητες του ατόμου (ως προς τη σύνθεση και την ανακατασκευή εννοιών, την κατανόηση αναλογιών και κανόνων, κ.ά.), εντοπίζει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες και στη συνέχεια δίνει χρήσιμες οδηγίες για την αντιμετώπισή τους.

ARISTON Career Recruitment: Εργαλείο Αξιολόγησης Προσωπικού. Στόχος τους είναι η μέτρηση της εξοικείωσης του ατόμου με διάφορα πεδία της ανθρώπινης νοητικής δραστηριότητας (Γλωσσικό, το Αριθμητικό, το Διαγραμματικό, το Μηχανικό, η Αντίληψη Χώρου, τα Εργασιακά κίνητρα και αξίες, η Λογική, η Συναισθηματική Νοημοσύνη, η Λήψη αποφάσεων κ.α). Ο εργοδότης συνεκτιμώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που του παρέχονται μέσω της χορήγησης τεστ ικανοτήτων – δεξιοτήτων – προσωπικότητας, είναι σε θέση να διακρίνει με σχετική ασφάλεια και αξιοπιστία τον ικανότερο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης θέσης.

ΑΡΙΣΤΟΝ ATHLETES: μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τομείς που επηρεάζουν έντονα την αθλητική δραστηριότητα και επίδοση. Έτσι ο διαιτητής, ο αθλητής, ο προπονητής και ο αθλητικός ψυχολόγος μπορούν να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους πιο αποτελεσματικά έχοντας γνώση των σημείων στα οποία πρέπει να εστιάσουν περισσότερο.

Πώς γίνεται το Άριστον Τεστ;

Το Τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένων Συμβούλων και υλοποιείται μόνο με τη χρήση Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Παράλληλα διενεργείται έλεγχος των απαντήσεων που δίνονται (ανιχνευτής ψεύδους), ώστε να αξιολογηθεί η ειλικρίνεια του εξεταζόμενου.

Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και  ολοκληρώνεται σε 50 περίπου λεπτά. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχει ο Σύμβουλος, ενεργοποιεί το αυτοματοποιημένο ερωτηματολόγιο στον υπολογιστή και απαντά σε σειρά ειδικών, σταθμισμένων ερωτήσεων.

Οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας Computer Academy, όπου το έμπειρο σύστημα επεξεργάζεται τις απαντήσεις και εκδίδει άμεσα το επαγγελματικό προφίλ του εξεταζόμενου, το οποίο και του επιδίδεται μέσω ειδικά εκπαιδευμένου Συμβούλου.

Τι περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του τεστ;

Η τελική έκθεση εκτείνεται σε περίπου 60 σελίδες και έχει την ακόλουθη δομή:

 • Πρόλογος
 • Προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενου
 • Διάρκεια ερωτηματολογίου και Βαθμός Αλήθειας απαντήσεων
 • Βαθμολόγηση ψυχομετρικών κατηγοριών, ιστόγραμμα
 • Θεωρητική θεμελίωση του τεστ
 • Αναλυτική αξιολόγηση: προσωπικότητα, αυτοεκτίμηση, έλεγχος, κλίμακα επαγγελμάτων – CAPS, ιστογράμματα
 • Εξειδικευμένου ψυχομετρικού παράγοντες
 • Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις
 • Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς παράγοντες
 • Προσωπικότητα – Περιβάλλον – Συνάφεια – Διαφοροποίηση
 • Προτεινόμενες σχολές και επαγγέλματα
 • Παράρτημα Α – Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Παράρτημα Β – Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Παράρτημα Γ – Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες, λοιπές πληροφορίες
 • Πόσο αξιόπιστο είναι το Άριστον τεστ;

  Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι, και μάλιστα με διαφορά, το πλέον αξιόπιστο τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού διότι:

 •  Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών.
 •  Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και την ειλικρίνεια των απαντήσεων (5 βαθμοί αλήθειας).
 •  Έχει το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και ευρύτατο Δείγμα Στάθμισης (10,000 νέοι) παγκοσμίως.
 •  Εκδίδει αποτελέσματα βάσει πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που εκτελούνται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.
 •  Μπορείτε να πραγματοποιήσετε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική μας φόρμα είτε καλώντας μας στα τηλέφωνα της  σχολής  ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας και να κλείσουμε το προσωπικό σας ραντεβού.

  Αποκατάσταση  εργασίας

  Υπάρχει  η  δυνατότητα  σε  ανέργους  που  κάνουν  το  Τεστ  ώστε  να  επαναπροσδιορίσουν  την επαγγελματική  τους  ιδιότητα  και την  καριέρα  τους  να προωθήσουμε  το  βιογραφικό  τους άμεσα  σε  συνεργαζόμενες  επιχειρήσεις - ομίλους - οργανισμούς- πανεπιστήμια  με  απώτερο  σκοπό   την  αποκατάσταση  εργασίας  τους.