Σχολική Ψυχολογική υπηρεσία

                                                                                     ΣΧΟΛΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΟrbis  anima  δημιούργησε   την  υπηρεσία  αυτή  που  αποτελείται  από   Σύμβουλους  Ψυχικής  Υγείας ,Σχολικούς ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, , Νομικούς . 

Σκοπός  της  υπηρεσίας  αυτής  είναι  οι  γονείς  απευθυνόμενοι  στους  ειδικούς    του  Orbis  anima  να  ενημερώνονται   για   ποια  μέτρα  πρέπει  να  ληφθούν  σε  συνεργασία  με  τους  εκπαιδευτικούς,  τον  διευθυντή  του  σχολείου ,  πως  μπορούν  να  βοηθήσουν  το  παιδί   τους  αλλά  και  τους  ίδιους. Υπάρχουν  πολλές  μορφές  βοήθειας :   Ομάδες  γονέων  που  διευθύνεται  από  ψυχοθεραπευτή ,. Συνομιλία , στήριξη   από   ένα  τρίτο  πρόσωπο  , ψυχολόγο  ή  κοινωνική  λειτουργό , Σύμβουλο που  θα  συγκεντρώσει  αρκετές  πληροφορίες που αφορούν   την   ψυχολογική  κατάσταση  και την  εξέλιξη του  παιδιού .Καθώς  και  σε  ακραίες   περιπτώσεις  την  παρέμβαση πραγματογνώμονα και  νομικού  ,  αξιολόγηση  της  ψυχικής  κατάστασης  του  παιδιού ,  των γονέων , άμεση  παρέμβαση ,   καθώς  και  ενημέρωση   της  πρωτοβάθμιας- δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης , επιθεώρηση.

O  σχολικός  εκφοβισμός και  ιδίως  μετά  τη    διεθνή συζήτηση   περί  bulling απασχολεί πλέον  έντονα  και  τους  ερευνητές  των  επιστημών αγωγής.  Ο  σχολικός  εκφοβισμός  ορίζετι  ως  η  σκόπιμη  και  επανειλλημένη  θυματοποίηση  ενός  μαθητή  με  αρνητικές  ενέργειες  από  έναν  ή  περισσότερους  μαθητές. Ιδιαίτερη  μορφή  ρατσισμού  αποτελεί  και  ο  ρατσιστικός  εκφοβισμός. Η  βία  και  η  επιθετικότητα  αποτελούν  εκδηλώσεις  της  ανθρώπινης  συμπεριφοράς  , οι  οποίες παρατηρούνται  από  τα  πρώτα  χρόνια  ζωής  του  ανθρώπου. Ως  χώρος  εκδήλωσης  τέτοιων  συμπεριφορών αποτελεί  το  σχολείο.

                                                  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΚΟΝΤΑ  ΣΑΣ  ΟΛΗ  Η  ΟΜΑΔΑ  ΤΟΥ  ORBIS ANIMA