Σχολές Γονέων  - Εκπαιδευτικές  δράσεις  για  γονείς

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα από εθνική προέλευση, ηλικία και μόρφωση, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με αναπηρίες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Τα προγράμματα αναπτύσσονται από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς  ειδικής  αγωγής , παιδοψυχολόγους γιατρούς, κλπ) και παρέχουν στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις, ανταλλαγή εμπειρίας και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Μεταξύ άλλων συζητιόνται μια σειρά από κρίσιμα θέματα όπως: ενδοσχολική βία, ενδοοικογενειακή βία, ασφαλές διαδίκτυο, σεξουαλική αγωγή των παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των Σχολών Γονέων αναπτύσσεται σε 6 εκπαιδευτικά προγράμματα:

1. Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών.

2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών.

3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών.

4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.), διάρκειας 25 ωρών.

5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών.

6. Αθλητισμός και διατροφή,  διάρκειας 25 ωρών.

  • Πρόγραμμα συμβουλευτικής σε άτομα και οικογένειες σε θέματα  και συμπεριφοράς, σχέσεων, επικοινωνίας, διαχείρισης προβλημάτων κ.ά.

Το Πρόγραμμα των Σχολών Γονέων εντάσσεται 

 Γενικό στόχο της παρέμβασης αποτελεί η υποστήριξη και ενθάρρυνση των γονέων σε ότι αφορά στο γονεϊκό τους ρόλο. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την αναγνώριση των αναγκών, διεργασιών, συμπεριφορών, συναισθημάτων και επιθυμιών των γονέων και των παιδιών τους.Αναλυτικότερα στοχεύουμε:   

• Στην ευαισθητοποίηση των γονέων σχετικά με το ρόλο τους (και την δυναμική της οικογένειας) αναφορικά με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.• Στην εκπαίδευση τους σε δεξιότητες ενίσχυσης αυτοεκτίμησης, διαχείρισης συναισθημάτων, οριοθέτησης και επίλυσης συγκρούσεων ως βασικού παράγοντα για την πρόληψη δυσλειτουργικών συμπεριφορών,• Στην εκπαίδευση σε νέους τρόπους επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.• Στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των γονιών που ζουν στην ίδια περιοχή και αξιοποίηση των σχέσεων αυτών.Δράσεις που απευθύνονται στους Γονείς:

• Ομιλίες σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των γονιών σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας της οικογένειας και της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών και των εφήβων,• Βιωματικά σεμινάρια γονέων στοχεύοντας στην ενίσχυση στο γονεϊκό τους ρόλο, στη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια και στην υποστήριξη τους στην αντιμετώπιση καθημερινών δυσκολιών.