ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ( ΚΡΑΤΙΚΟ  ΔΙΠΛΩΜΑ  ΙΙΕΚ )

  . " Κρατικό Δίπλωμα Σύμβουλου Ψυχικής υγείας "


ΓΊΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.


 ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 Συμβουλευτική & Ψυχολογία

 

Διδάσκοντες με πολυετή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία στη Συνθετική Συμβουλευτική.

Διδασκαλία βιωματικού χαρακτήρα, με εφαρμογή ειδικών τεχνικών ανά μοντέλο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.

Το πρόγραμμα παρέχει ένα πλαίσιο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ειδίκευσης και κατάρτισης στη συνθετική συμβουλευτική. Περισσότερες  πληροφορίες  για την ύλη  του προγράμματος ενημερώνεστε πριν   την εγγραφή  σας  σε καθορισμένο ραντεβού . 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Φοιτητές Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών της Υγείας.
 • Νέους Πτυχιούχους και Μεταπτυχιακούς φοιτητές Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών της Υγείας.
 • Επιστήμονες και Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
 • Στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για την προσωπική του ανάπτυξη είτε να ασκήσει το επάγγελμα του Σύμβουλου ψυχικής υγείας.

 

Διάρκεια και δομή προγράμματος

   

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά έτη , και περιλαμβάνει  6  μήνα   400 ώρες το έτος    θεωρητικής κατάρτισης και μελέτης, 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης, 40 ώρες εποπτείας, 120 ώρες ομαδικής θεραπείας και 90 ώρες ατομικής θεραπείας (με επιπρόσθετη χρέωση μόνο οι ώρες ατομικής θεραπείας)

Το  πρόγραμμα αποτελείται από  εντατικά εκπαιδευτικά  μαθήματα  τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα ψυχολογίας , ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας  εκπαιδευτικές ασκήσεις, βιωματική εκπαίδευση.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης, υπό την μορφή παρακολούθησης ομάδων αυτογνωσίας στη σχολή  με λήψη ομαδικής εποπτείας, ανάληψη ατομικών περιστατικών με λήψη ατομικής εποπτείας. Είτε με εθελοντική εργασία στην σχολή.

Οι σπουδαστές καλούνται ως επιπλέον χρέωση να αναλάβουν την ατομική τους   ψυχοθεραπεία & ατομική εποπτείας  τους.

 • Υλικό

Προσφέρεται υλικό άσκησης και μελέτης με βάση τις θεματικές σε κάθε εισήγηση, αντίστοιχη βιβλιογραφία, και σχετικά άρθρα.

 • Βιωματικά εργαστήρια

·         Ομαδική εποπτεία

Οκτώβριος –Ιούνιος: μια συνάντηση /μήνα

 • Εργασίες -  εξετάσεις & Παρουσιάσεις

 

Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο  Τέλη Ιανουαρίου & τέλη Μαΐου στην ύλη που έχετε διδαχθεί.

Παράδοση μίας  εργασίας 1.500 λέξεων πριν τις  εξετάσεις όπου θα σας  δίνεται το θέμα. ( 2 φορές το έτος)

Τρίτο έτος σπουδών  εξετάσεις & παράδοση εργασίας 8.000 λέξεων  , απομαγνητοφώνηση περιστατικού 50΄.

Η εκπαίδευση δια ζώσης είναι υποχρεωτική   και το σύνολο των απουσιών δεν θα πρέπει να  ξεπερνά τις  8 το έτος.

Έναρξη μαθημάτων :  01/11/19   εγγραφές έως   23/10  /19  
   

Το κάθε τμήμα θα αποτελείται από 12 - 15 άτομα .  

Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν και άλλα τμήματα ώστε να διευκολυνθούν άτομα που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα . Ενημερώστε τον υπεύθυνο του εκπαιδευτικού προγράμματος  για μέρες και ώρες .

 

Κόστος σπουδών :

Τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα  : Το έτος 2.000  €  

Μηνιαίες δόσης  200 ευρώ  


  Πρόγραμμα  Σπουδών  

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  

1ο  ΕΤΟΣ

1Ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΨΥΧ. 100 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  Ι

ΨΥΧ 101 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

ΨΥΧ  102   ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧ 103   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΨΥΧ 104   ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧ 105   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΨΥΧ 106   ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 2ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΨΥΧ 200 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΨΥΧ  201   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΙ

ΨΥΧ 206  ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΨΥΧ 202 ΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧ 207 ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧ 208 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ( προαιρετικά)

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

2ο  ΕΤΟΣ

  3o  ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΨΥΧ 300 ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 ΨΥΧ 301  ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΨΥΧ   302 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧ 304   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΨΥΧ 305   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧ 306   GESTALT

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


   4o  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΨΥΧ 400 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧ  401 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧ 402 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΨΥΧ 403 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΨΥΧ 404 ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧ 405  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

3ο  ΕΤΟΣ

5ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

500 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

501 ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

503 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

504 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

505 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

600 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

6ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

601 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

602 ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ

 

 


Τμήματα  
Παρασκευή   17: 30 - 1:30 

Σάββατο  10:30 - 16:00 

Συνάντηση  κάθε  15  μέρες 

Υπάρχει  η  δυνατότητα  να  δημιουργηθούν και  τμήματα  έως  10 μέλη  και  καθημερινή   Τρίτη  Κ Πέμπτη  πρωινά η απογευματινά  ανάλογα  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος . Δηλώστε  συμμετοχή  για  ενημέρωση   έως  και  20/10/19 


Θα ενημερώνεστε  για τα σεμινάρια που θα διοργανώνει η σχολή όπου οι φοιτητές θα έχουν ειδική τιμή   ως  μέλη και θα λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι τελειόφοιτοι να έχουν επάρκεια γνώσεων :

 

Στις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής και να αξιολογούν πότε είναι εφικτή η εφαρμογή της.

· Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο βασικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.

· Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της Σύγχρονης ψυχοθεραπείας.

· Τα χαρακτηριστικά ενός ικανού και αποτελεσματικού Συμβούλου ώστε να τα καλλιεργούν και για τους εαυτούς τους.

· Τις βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τον συγκεκριμένο χώρο εργασίας.

· Τους χώρους που είναι δυνατό να απασχοληθούν και να εφαρμόσουν τη Συμβουλευτική διαδικασία

· Να δημιουργούν αποτελεσματικές θεραπευτικές σχέσεις που θα εξασφαλίζουν τη συνέχεια της θεραπείας.

· Να αναγνωρίζουν βασικές κλινικές οντότητες και συμπτωματολογία ενηλίκων.

· Να αντιμετωπίζουν ποικίλα κλινικά περιστατικά στον χώρο εργασίας.


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

·         Η αίτηση σας για την εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 •               Ένα πλήρες βιογραφικό

 •   Αντίγραφο του σχετικού πτυχίου/πιστοποιητικού και αναλυτική βαθμολογία αν  υπάρχει  ή  πτυχίο αποφοίτησης Λυκείου 

 •    Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

 •    Φωτοτυπία ταχύτητας ή διαβατηρίου

 •  Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας   ( Προαιρετικά )

 •     Γνώσεις Η/Υ    


 • ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ · Προκαταβολή 10% - 15% 
Ταχύρρυθμα σεμινάρια- ομάδες θεραπείας και ατομικές συνεδρίες , εποπτεία  σε χαμηλό κόστος

 


Όλοι οι υποψήφιοι περνούν από προσωπική συνέντευξη πριν την ένταξή τους στα εκπαιδευτικά πρόγραμμα.   

Πληροφορίες      κ. ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ   τηλ. επικοινωνίας 6909295353  & κ. Λίλιαν  Ηλιοπούλου  6946318942