ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

      jpg               


 Επάγγελμα   Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας  Όλα  τα  μαθήματα  διδάσκονται  θεωρητικά  και  βιωματικά. 
Δίνεται  και  η   δυνατότητα  σε εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση . Σε  αυτή  τη  περίπτωση  επικοινωνήστε  με  την  σχολή  για  ενημέρωση. 

Τα  μαθήματα    διεξάγονται  σε αίθουσες της  σχολής .
 Παρασκευή   17:00  -  20:00 Σάββατο  10:00 -  15:00 
ανά  δεκαπενθήμερο   

.  Τηρείτε  σειρά  προτεραιότητας. 
Εγγραφές   δύο  φορές  κάθε  έτος Σεπτέμβριο &  Φεβρουάριο  

 Αν   έχετε  παρακολουθήσει  μαθήματα  σε  άλλη  σχολή  κ  θέλετε  να  προχωρήσετε  στο  β΄έτος  ή  Γ΄ έτος  επικοινωνήστε  με  την  σχολή .
 
  •   Συμβουλευτική Ψυχολογία

      ( τριετές)

  (Οι  συμμετέχοντες  θα  λαμβάνουν  δίπλωμα  Σύμβουλου Ψυχικής  υγείας)

Πρόκειται για ένα πλήρες πρόγραμμα επαγγελματικής, ακαδημαϊκής και βιωματικής εκπαίδευσης . 

                                                                                  Τριετές  πρόγραμμα  σπουδών 

Έναρξη     νέου  κύκλου  σπουδών  16  Φεβρουαρίου  2019 


Αριθμός  θέσεων    10-12   ατόμων 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ : 2.000 ΕΥΡΩ ( ΕΚΠΤΩΣΗ 25%).

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  & ΒΙΒΛΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 150,00 ΕΥΡΩ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 12/10/18 &  13/10/18  

19/10/18 & 20/10/18

2/11/18 & 3/11/18

23/11/18 & 24/11/18

14/12/18 & 15/12/18

11/1/19 & 12/1/19

1/2/19 & 2/2/19

1/3/19 & 2/3/19 

 16 Μαρτίου     ενδιάμεσες  γραπτές  εξετάσεις  

Απρίλιο - Ιούνιο    Ανά   15 μέρες   Π/Σ  ( Πρακτική  άσκηση )   Βιωματικά  εργαστήρια 

29   Ιουνίου   γραπτές εξετάσεις 


Η  Εργασία  των  2000  λέξεων  θα  σας  ανακοινωθεί  ενδιάμεσα  των  σπουδών  και  θα  ενημερωθείτε  για  ημερομηνία  παράδοσης. 
Διάρκεια   προγράμματος   σε  φοίτηση  3  ετών  αντιστοιχεί σε   600  ώρες 

Συμμετοχή 60  ώρες  σε  ομάδες  αυτογνωσίας.

70 ώρες  ατομικής  θεραπείας. ( αναγνωρίζεται  κατά περίπτωση ώρες θεραπείας)

35  ώρες  ομάδων εποπτείας

3 γραπτές  εργασίες   2.000  λέξεων  κατά  την  διάρκεια  του  προγράμματος  και    2 ενδιάμεσες  γραπτές  εξετάσεις   εφ΄όλης  της  ύλης  ανά  έτος  που  έχετε  διδαχθεί.

100   ώρες εποπτεία

120  ώρες  πρακτική  

Παρουσίαση  εργασίας  ανάλυσης  περιστατικού 

Αξιολόγηση  δεξιοτήτων στο  2ο  & 3ο  έτος 

Διπλωματική  εργασία  2.500  λέξεων.                             Επάγγελμα   Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας  

Οι επαγγελματίες Σύμβουλοι είναι επιστήμονες που έχουν εκπαιδευθεί να μοιράζονται τις γνώσεις τις δεξιότητές με αυτούς που αναζητούν τη βοήθειά τους.

Η Συμβουλευτική είναι ξεχωριστός κλάδος της Ψυχολογίας

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία  ασχολείται με την προώθηση ή αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου ή ομάδας ανθρώπων. Η Συμβουλευτική ψυχολογία ασχολείται με την έρευνα, την θεωρία και την εφαρμογή καθώς έχει και προληπτικό , θεραπευτικό και εκπαιδευτικό ρόλο.

Ο όρος Συμβουλευτική χρησιμοποιείτε σε πολλούς τομείς της  ζωή μας : στο χώρο της  εκπαίδευσης, στην εργασία, της ψυχικής υγείας, της εκκλησίας, των κρατικών ή δημοτικών υπηρεσιών απασχόλησης. Ο όρος αυτός  αντιστοιχεί στο αγγλοσαξονικό counselling.

H Συμβουλευτική είναι μια αμφίδρομη διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ του συμβουλευόμενου και   του συμβούλου.  Ο συμβουλευόμενος ( πελάτης) πηγαίνει στο Σύμβουλο συχνά για να ζητήσει βοήθεια για προβλήματα που τον απασχολούν ή του προκαλούν δυσφορία , όσον αφορά τις διαπροσωπικές του σχέσεις , την σχέση με τον εαυτό του, τον κοινωνικό και οικογενειακό του περίγυρο, στην επαγγελματική του σταδιοδρομία πχ. Σπουδές, προβλήματα   στον εργασιακό του χώρο κλπ.

Παρά το γεγονός ότι  ο όρος εμπεριέχει στη θεματική του ρίζα  τη  « συμβουλή», δεν χρησιμοποιείτε με τη σημασία που αποδίδουμε  στη λέξη. Ο σύμβουλος δεν δίνει συμβουλές στον πελάτη αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά και βοηθητικά καθοδηγώντας τον με έμμεσο τρόπο. Το έργο της  συμβουλευτικής είναι να δώσει στον πελάτη μια ευκαιρία να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει δρόμους ζωής με τρόπους περισσότερο επινοητικούς και προς την ατομική του ευεξία.

Η συμβουλευτική έχει πολλά κοινά με την ψυχοθεραπεία και για πολλούς σύγχρονους θεωρητικούς ταυτίζεται μαζί της.

Η Συμβουλευτική έχει επηρεαστεί από διάφορες θεωρίες που έχουν εμφανιστεί με σκοπό να βοηθήσουν τον άνθρωπο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων  και των δυσκολιών του που αντιμετωπίζει.

Οι Κυριότερες θεωρίες ( προσεγγίσεις ) της Συμβουλευτικής είναι :

·         Κλασική Ψυχανάλυση  

·         Αναλυτική

·         Ανθρωποκεντρική

·         Μορφολογική Θεωρία

·         Συναλλακτική  ανάλυση

·         Θεωρία της πραγματικότητας

·         Υπαρξιακή

·         Συμπεριφοριστική

·         Λογικο-συναισθηματική

·         Γνωστική ή Γνωσιακή

 

 

Άλλες  σύγχρονες Θεωρητικές προσεγγίσεις :

Φεμινιστική Προσέγγιση, Πολυπολιτισμική προσέγγιση  

 Ο κάθε Σύμβουλος ανάλογα την προσέγγιση που ακολουθεί θα δώσει μεγαλύτερη έμβαση. Εμείς στην σχολή διδάσκουμε την  Εφαρμοσμένη συνθετική Συμβουλευτική  γιατί  από μόνη της η κάθε προσέγγιση  δεν καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών των ανθρώπων. Όπως και από μόνη της  κάποια προσέγγιση δεν μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα  της ανάγκης ενός συγκεκριμένου  ατόμου στο κάθε στάδιο της εξέλιξής του.

Σπουδάζοντας  κάποιος την Συμβουλευτική μπορεί να κάνει έναρξη επαγγέλματος και να ασκήσει το επάγγελμα   και να παρέχει υπηρεσίες   ανάλογα τα μαθήματα τα οποία παρακολούθησε : ως Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτής Σύμβουλος, οικογενειακός Σύμβουλος, Συμβουλευτική της τρίτης ηλικίας , Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων , Συμβουλευτική αποκατάστασης και επανένταξης κλπ.  

Τα μαθήματα γίνονται θεωρητικά, βιωματικά, εποπτεία  , πρακτική άσκηση , παράδοση εργασιών. Παρακολούθηση σεμιναρίων ( προαιρετικά).

Το επάγγελμα του Σύμβουλου είναι νόμιμο καθώς για να το ασκήσετε θα πρέπει να κατέχετε πιστοποίηση  εκπαίδευσης από την σχολή που εκπαιδευτήκατε , να κάνετε έναρξη του επαγγέλματος , να εγγραφείτε μέλος στην Ε.Ε.Σ ,  καθώς και  μέλoς  της   σχολής Orbis anima ,  και να τηρείτε τον κώδικα δεοντολογίας .