ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ                                            

 Ειδικά  σεμινάρια  για  επαγγελματίες υγείας  καθώς απευθυνόμαστε  και  στο  ευρύ κοινό.

Τα σεμινάρια  πραγματοποιούνται στο χώρο του κέντρου μας σε μικρές ομάδες, έτσι ώστε να μπορούν τα μέλη της ομάδας να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώσεις και απόψεις γύρω από  το θέμα  του  σεμιναρίου.Στόχος των σεμιναρίων είναι να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Δίνουν την ευκαιρία σε ομάδες ατόμων να πάρουν απαντήσεις σε θέματα που τους απασχολούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να επικοινωνήσουν τους προβληματισμούς τους.  Τα σεμινάρια είναι διαδραστικά και βιωματικά και οι γνώσεις που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες καλύπτουν τόσο τα αίτια και την φυσιολογία των προβλημάτων, όσο και τρόπους και τεχνικές αντιμετώπισης και δράσεις. Με την παρουσίαση των θεμάτων από τους εισηγητές και την συμμετοχή της ομάδας, ένα θέμα εξετάζεται θεωρητικά αλλά και πρακτικά ώστε να μπορούν να δοθούν στους συμμετέχοντες χρήσιμες πληροφορίες και υποστήριξη σε ένα περιβάλλον κατανόησης και ατομικής εξέλιξης.