Φοιτητές  που  αναζητούν  να  κάνουν  πρακτική  ας  συμπληρώσουν την  φόρμα και  να  την  στείλουν  στο  e-mail  της  σχολής  με  το  βιογραφικό  τους.

 Λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, παιγνιοθεραπευτές , εικαστικοί , Σύμβουλοι ψυχικής υγείας.