Θέλοντας να  βοηθήσουμε  τους  συμπολίτες  μας  ( Ενήλικες , εφήβους, παιδιά ), σε  τομείς  και  υπηρεσίες ψυχικής  υγείας και βελτίωση  της  προσωπικότητας , της  ποιότητας  ζωής  και  αντιμετώπιση  διαφόρων  ψυχικών παθήσεων , ώστε   συνεργάτες ειδικευμένοι  επιστήμονες της  επιχείρησης να  παρέχουμε  υποστηρικτές υπηρεσίες  στην  πρόληψη ψυχικών παθήσεων και  στην ενδυνάμωση του ατόμου και των ικανοτήτων του μέσα από  ατομικές , ομαδικές συνεδρίες και διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων. 

Η  ραγδαία  οικονομική  κρίση  και  ανισορροπία στην  χώρα  μας  έχει  ως  αποτέλεσμα χιλιάδες  συμπολίτες  μας  να  μείνουν  άνεργοι . Εκτός  από  την  ανεργία  αυτή  η  κατάσταση  έχει  και  κοινωνική  επίπτωση  στον  άνθρωπο.Η  οικονομική  κρίση  προκαλεί  προβλήματα  στις  διαπροσωπικές  σχέσεις  των  ανθρώπων όπως  τον  κοινωνικό  αποκλεισμό, έριδες  στο  οικογενειακό  περιβάλλον, καθώς και  δυσλειτουργικό χειρισμό  δύσκολων καταστάσεων.


     Σκοπός  της  ORBIS- ANIMA ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ. είναι η  δημιουργία  στελεχών ικανών να ανταποκριθούν  στις απαιτήσεις της σύγχρονης  αγοράς εργασίας, αλλά  και  για  την  διαμόρφωση ανθρώπων, με  συγκροτημένη προσωπικότητα, ορθή επαγγελματική  συμπεριφορά και  ακαδημαϊκό  ήθος. Για  το  σκοπό  αυτό  συνδυάζει  επιστημονική  γνώση, πρακτική  εφαρμογή και  κοινωνική  καλλιέργεια. Οι  συνεργάτες  του  κέντρου  είναι  καταρτισμένοι  επιστήμονες.Το  κέντρο  μας  έχει  συνεργασίες  με  επιχειρήσεις  και  οργανισμούς  προσφέροντας  την  ευκαιρία  στους  σπουδαστές  να  αποκτήσουν  πρακτικές  γνώσεις  με  σκοπό  να  απορροφηθούν  σε  εργασιακές  θέσεις.

Είμαστε Ι.ΙΕΚ, Κ.Ε.Κ & Δημοτικό ανοικτό πανεπιστήμιο 

Η  σχολή  εκτός από  τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  προσφέρει  οικονομικά πακέτα σε : Ατομικές  συνεδρίες, σχολή  γονέων - ομάδες  ενηλίκων, ομάδες παιδιών & εφήβων , εναλλακτικές  θεραπείες, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία .

Σε  ευάλωτες  ομάδες  προσφέρονται οι  παραπάνω υπηρεσίες  με  συμβολικά  ποσά καθώς  και  εθελοντικά  σε  όποιους  κριθεί αναγκαίο.

H  σχολή  συνεργάζεται  με  εργοθεραπευτές - λογοθεραπευτές - ψυχίατρο για  γνωματεύσεις σε παιδιά  με  Δ.Ε.Π.Υ. 

Καθώς  και  με  άλλους  επιστήμονες  σε  συγκεκριμένες  μέρες και ώρες.

Συνεργάζεται  με  το  πανεπιστήμιο Frederick όπου  θα  παραδίδονται  μαθήματα  εκπαιδευτικής Ρομποτικής .

Μπορείτε  να καλέσετε  να  σας  ενημερώσουμε.