Οικονομικά  Πακέτα  ατομικών  συνεδριών 

.1η   Συνεδρία  σε  όλους  ΔΩΡΕΑΝ 
Σε  ανέργους δωρεάν  ατομικές  συνεδρίες
Σε  ευπαθείς  ομάδες  ατομική  συνεδρία  25 ευρώ
Κόστος  συνεδρίας  35 ευρώ 
Οικονομικά  πακέτα  πάνω  από  10  συνεδρίες