Καριέρα

  Η  σχολή  δίνει  την  δυνατότητα   για  εργασία  στο χώρο  της    είτε  σε  παραρτήματά  της  σε  Σύμβουλους / ψυχολόγους,     λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, με  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος. 

        Καθώς  δίνει  την  ευκαιρία  σε  όσους  κάνουν  το τεστ  επαγγελματικού  προσανατολισμού  και  ενδιαφέρονται  να  εργαστούν  να  απευθυνθούν  στον Σύμβουλο Επαγγελματικού  προσανατολισμού  της   σχολή  και  ανάλογα  τα  επαγγελματικά   προσόντα  του  κάθε  ατόμου  με  την  κατάθεση  του  βιογραφικού  του  να  απευθυνθεί  η  σχολή  σε  επιχειρήσεις   &  ομίλους  όπου  συνεργάζεται. 

Όποιος  ενδιαφέρεται  μπορεί  να  στείλει  e-mail :  orbisanima.koinsep@gmail.com  και  να   στείλει  το  βιογραφικό  του   και  στην  συνέχεια  θα  καλεστεί  από  τον   υπεύθυνο  για  συνέντευξη.  Είτε  να  επικοινωνήσει  με  την  σχολή  στο τηλέφωνο 210/4599336