Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι το ενδιάμεσο στάδιο από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. 


Εξυπηρετεί στη διεύρυνση των γνώσεων των ατόμων που τελειώσανε το σχολείο, πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Μεταδευτεροβάθμια είναι για παράδειγμα τα ΙΕΚ που απαιτούν μεν να έχεις τελειώσει το σχολείο και σε προετοιμάζουν είτε για να μπεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε για να βγεις στην αγορά εργασίας. 


ΚΕΚ   είναι τα λεγόμενα πιστοποιημένα από το κράτος Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα προγράμματα των ΚΕΚ είναι μικρής διάρκειας και διαμορφώνονται ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης του κάθε σπουδαστή (θεωρητικά). 

Πρακτικά, απλά βγαίνουν προγράμματα κατά καιρούς και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για να τα παρακολουθήσουν. 

Περιλαμβάνουν θεωρητική αλλά και πρακτική εξάσκηση. 

Συνήθως επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ, απευθύνονται σε ανέργους και μερικές φορές οι σπουδαστές πληρώνονται για να τα παρακολουθήσουν.

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι το ενδιάμεσο στάδιο από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. 

ΙΕΚ είναι τα λεγόμενα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά (τα ιδιωτικά ονομάζονται ΙΙΕΚ). 


Προσφέρουν σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προετοιμάζουν τον σπουδαστή να βγει στην αγορά εργασία ή να ακολουθήσει μία σχολή ανωτάτης εκπαίδευσης. 

Τα ΙΕΚ έχουν διάφορες σύγχρονες ειδικότητες εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. 

Έτσι μαθαίνουν στον σπουδαστή το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει και αυτός στη συνέχεια βγαίνει καταρτισμένος στην αγορά εργασίας για να δουλέψει επάνω σε αυτό. 

Οι σπουδές στα ινστιτούτα αυτά συνήθως διαρκούν 1 με 2 χρόνια. 

Ανήκουν στην ανώτερη εκπαίδευση και κατά την ολοκλήρωση των σπουδών δίνουν εξετάσεις ώστε να αποκτήσουν το πτυχίο ή αλλιώς το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης.
Εξυπηρετεί στη διεύρυνση των γνώσεων των ατόμων που τελειώσανε το σχολείο, πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Δημοτικό  ανοικτό πανεπιστήμιο


Τα μαθήματα  πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα κτιριακά συγκροτήματα – πρώην αίθουσες δημοτικών συμβουλίων και σε κατάλληλους άλλους δημοτικούς χώρους σε όλες τις δημοτικές ενότητες ανάλογα με τα προγράμματα σπουδών που ενδιαφέρουν τους εγγεγραμμένους φοιτητές ανά περιοχή, αλλά πάντα με έδρα  στο  δήμο  που  ανήκει.

Κάθε κύκλος σπουδών θα έχει δικό του γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικά θέματα σύμφωνα με τον διδάσκοντα και θα έχει διάρκεια τριών μηνών (Οκτώβριος-Δεκέμβριος, Ιανουάριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Ιούνιος). Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα μια φορά την εβδομάδα,