ΕΞ  ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

1.  ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  &  ΜΑΛΑΞΗ  30  ΩΡΩΝ     ΚΟΣΤΟΣ  290   Ε   ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   100  Ε
2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΡΙΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ      ΚΟΣΤΟΣ  250 Ε  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  100 Ε
3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ   160  ΩΡΩΝ   ΚΟΣΤΟΣ  300  Ε  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   150 Ε
4. SECURITI   ΚΟΣΤΟΣ  350  Ε  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   150 Ε

Πληροφορίες :  καλέστε  στα  παρακάτω  τηλ. να  ενημερωθείτε  για  τις  ημερομηνίες  παρακολούθησεις.