ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

/νεα
Τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  είναι  αναγνωρισμένα  και  πιστοποιημένα  από  το  Υπουργείο  Εργασίας  &  τους  συνεργαζόμενους  φορείς.
Ανάλογα  την  παρακολούθηση  του  προγράμματος  λαμβάνεται  και  τον  αντίστοιχο  τίτλο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η παροχή επιμόρφωσης κατάρτισης σε εκπαιδευτικά προγράμματα Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών επιστημών

έκπτωση  σε  ευπαθείς  ομάδες  25%- 30%

 

·         ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ( τριετές ) ΠΤΥΧΙΟ   2.000 το έτος κόστος 

·         ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

(μονοετές) ΔΙΠΛΩΜΑ 1000 ευρώ κόστος διδάκτρων

·         ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ( 7 μήνες) ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  1000ευρώ κόστος διδάκτρων

·        ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ( διετές) ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  1.600 ευρώ το έτος κόστος διδάκτρων

·         ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Α΄ΒΟΗΘΕΙΩΝ

·         ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

·         ΡΕΙΚΙ Α,Β, Γ βαθμοί  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  1000 ευρώ σύνολο

·         ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΙΤΙΤΙΚΗΣ ( διετές) ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1.600 ευρώ κόστος το έτος

·         ΑRT -THERAPY ( μονοετές) ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1.800 ευρώ κόστος το έτος

Art-therapy ( εντατικό πρόγραμμα 5 μηνών 1000 ευρώ)

·         ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ( διετές) ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2.000 ευρώ κόστος το έτος

·         ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ( μονοετές)

·         ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1.800 ευρώ κόστος το έτος

·         ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 1ου Έτους 1.500 €   Παρακολούθηση 1ου & 2ου  Έτους 2.600 €

ΘΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ  ΓΙΑ   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  &  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.
Υλικό  εκπαίδευσης  θα  λαμβάνεται  μετά  την  εγγραφή  σε  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  της  επιλογής  σας.
Για   την  Ενημέρωση  μαθημάτων  θα  λαμβάνεται  πληροφορίες  πριν  την  εγγραφή  σας  από  το  τμήμα  ενημέρωσης  της  σχολής.  

Δυνατότητα  πληρωμών  μηνιαία ή  σε  τρίμηνες  δόσεις  σε  συνεννόηση  με  τον  υπεύθυνο  της  σχολής.
Πληροφορίες  για  τα  προγράμματα  επικοινωνήστε  με  την  σχολή.