Τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  είναι  αναγνωρισμένα  και  πιστοποιημένα  από  το  Υπουργείο  Εργασίας  &  τους  συνεργαζόμενους  φορείς.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ       (  ΤΡΙΑ ΕΤΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ ) 
    ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΤΙΤΛΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ     
 ΔΙΔΑΚΤΡΑ   1.800  ΕΥΡΩ  ΕΤΗΣΙΩΣ 
Το  κάθε  τμήμα  αποτελείται  από  8 -12  Μέλη .  Εγγραφές  έως   15/09/19 
Νέα  τμήματα  Ιανουάριο  2020


ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΠΑΙΔΙΩΝ &  ΕΦΗΒΩΝ   
1  ΕΤΟΣ   ΔΙΔΑΚΤΡΑ  1.800 ΕΥΡΩ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  (  ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
7 ΜΗΝΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΔΙΔΑΚΤΡΑ  1000  ΕΥΡΩ  εξ ΄ αποστάσεως  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ    3 ΕΤΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ   ΔΙΔΑΚΤΡΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  1.900  ΕΥΡΩ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ  ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΡΕΙΚΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ &  ΔΙΑΤΡΟΦΗ   3 ΜΗΝΩΝ    ΔΙΔΑΚΤΡΑ   600  ΕΥΡΩ

ART  THERAPY   5  ΜΗΝΩΝ  ΕΝΤΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   1000  ΕΥΡΩ 

ΘΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ  ΓΙΑ   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  &  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.
Υλικό  εκπαίδευσης  θα  λαμβάνεται  μετά  την  εγγραφή  σε  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  της  επιλογής  σας.
Ενημέρωση  μαθημάτων  θα  λαμβάνεται  πληροφορίες  πριν  την  εγγραφή  σας  από  το  τμήμα  ενημέρωσης  της  σχολής.