ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ  Α΄  ΒΟΗΘΕΙΩΝ .

Πρόεδρος  του  Δ.Σ  και  ιδρυτής  της Ο.ΔΙ.Κ   &  εθελοντής  διασώστης 
  ο  κος  Κωσταντίνος Φεζούδης .

Όποιος  ενδιαφέρεται  να  εκπαιδευτή  μπορεί  να  επικοινωνήσει  με  την  σχολή .
Θα  ανακοινωθούν  προγράμματα  εκπαίδευσης  τα  μαθήματα  διεξάγονται  από  τον  κ. Κ. Φεζούδη  στη  σχολή  ή  σε  άλλο  χώρο  ανάλογα  την  προσέλευση.

Στα  σχολεία  παρέχεται  δωρεάν  εκπαίδευση  και  ενημέρωση  από  την  ομάδα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-  ΕΓΓΡΑΦΕΣ  -  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΣΧΟΛΗ  ΕΊΤΕ  ΑΠ΄ΕΥΘΕΊΑΣ   ΜΕ  ΤΗΝ  Ο.ΔΙ.Κ 

ΕΝΑΡΞΗ 19ΟΥ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

19o Δωρεάν σχολείο διάσωσης, αυτοπροστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, με διάρκεια οκτώ (8) εβδομάδων, διοργανώνει και φέτος η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.), το οποίο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.

Τα σχολεία ξεκινούν σε τρείς (3) πόλεις ταυτόχρονα, στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και Θήβα, την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019. Τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 18:00 – 22:00 στις αίθουσες που έχουν κλεισθεί στις αντίστοιχες πόλεις για τον ανάλογο σκοπό. Επιπλέον, σε κάποια Σαββατοκύριακα, βάση προγράμματος, θα γίνονται οι πρακτικές εκπαιδεύσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Στις θεματικές του σχολείου διάσωσης περιλαμβάνονται: α) μαθήματα ειδικών Πρώτων Βοηθειών, β) τρόποι αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως είναι οι σεισμοί και οι πλημμύρες, γ) ασφαλή ναυαγοσωστική - δηλαδή την ασφάλεια και την αντιμετώπιση κινδύνων στη θάλασσα και σε ορμητικά νερά, δ) αρχές προσανατολισμού, ε) διάσωση σε ορεινό πεδίο, στ) επικοινωνίες και ζ) ανθρωπιστικές αποστολές. Το παρόν δίνει η Πυροσβεστική υπηρεσία με ενημέρωση για την δασοπροστασία και την δασοπυρόσβεση, η Πολιτική προστασία, το τμήμα σεισμολογίας του Α.Π.Θ, ψυχολόγος κλπ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) δύο (2) υποχρεωτικά για την πρακτική εκπαίδευση Σαββατοκύριακα, το ένα στην περιοχή 3-5 Πηγάδια, στην Νάουσα όπου θα γίνει η πρακτική εκπαίδευση της θεματολογίας των πρώτων βοηθειών και το δεύτερο στην Αριδαία, στα λουτρά Πόζαρ όπου θα γίνει η εκπαίδευση ασφαλούς ναυαγοσωστικής και η πρακτική βουνού με αναρρίχηση και καταρρίχηση από γέφυρα και β) ημερίδες πρακτικής στην χρήση του εξοπλισμού καταστροφών και στην πρακτική προσανατολισμού και έρευνας.

Όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές διασώστες αλλά και δόκιμα μέλη στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, μπορούν να συνεχίσουν την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευσή τους και μετά τα δωρεάν σχολεία, επιλέγοντας το τμήμα που προτιμούν. Κάθε τμήμα της Ο.ΔΙ.Κ. είναι στημένο και οργανωμένο, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης σε οποιεσδήποτε συνθήκες, στο βουνό, στο υγρό στοιχείο, σε φυσικές καταστροφές, στις πρώτες βοήθειες κλπ., ενώ η διδακτική ύλη και οι θεματικές ενότητες βασίζονται στις προδιαγραφές και τις κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) που θέτουν οι διεθνείς φορείς. Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους εκπαιδευτές της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων, ιδιώτες εκπαιδευτές αλλά και κρατικούς φορείς και απευθύνονται σε κάθε πολίτη και ιδιαίτερα σε όσους θέλουν να υποστηρίζουν εθελοντικά επιχειρήσεις, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν προσφέροντας κοινωνικό έργο μαζί μας. Ειδικά τα μαθήματα που αφορούν τις Πρώτες Βοήθειες προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις σε όσους τα παρακολουθούν, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν, οποιαδήποτε στιγμή, το συνάνθρωπό τους που βρίσκεται σε ανάγκη ή κινδυνεύει η ζωή του.

Στα σχολεία της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.), μπορούν να συμμετέχουν όλοι, άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτου φύλου, μόρφωσης και φυσικής κατάστασης. 


Γενικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο τηλέφωνο 2314 009585 ή στο 6944 700513 (Παναγιώτης) στο www.odik.gr ή στο Facebook πληκτρολογώντας ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (θα βρείτε 3 σελίδες και ομάδες).

Πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων θα πάρετε με την εγγραφή σας στην ομάδα μας. Οι εγγραφές ήδη ξεκίνησαν και οι θέσεις είναι περιορισμένες.

http://www.odik.gr/el/ 


Πληροφορίες  για  την  Ομάδα  διαχείρισης  Κρίσεων 

      Η    ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (Ο.ΔΙ.Κ.), είναι μια ομάδα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – μη
κυβερνητική οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το Μάιο του 2008 με την υπ΄ αριθ.
14911/08 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Είναι ενταγμένη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας Ελλάδος, με αριθ. μητρώου 69/08 καθώς επίσης και στο Υ.Δ.Α.Σ. του Υπουργείου
Εξωτερικών με αριθ. μητρώου 502.
Συνδέεται με το OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) και ενημερώνεται για τις
παγκόσμιες καταστροφές από το GDACS (Global Disaster Alert and Coordination System).
Η διοίκηση του οργανισμού εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και στεγάζεται στην Κονδυλάκη 13, από όπου
διενεργείται ο συντονισμός και η ενημέρωση των μελών αλλά και των πολιτών, προετοιμάζει δε
παραρτήματα και βάσεις ετοιμότητας σε άλλους νομούς.

Η διοίκηση του οργανισμού εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και στεγάζεται στην Κονδυλάκη 13, από όπου
διενεργείται ο συντονισμός και η ενημέρωση των μελών αλλά και των πολιτών, προετοιμάζει δε
παραρτήματα και βάσεις ετοιμότητας σε άλλους νομούς.
Ο σκοπός της είναι η εθελοντική προσφορά βοήθειας στην πρόληψη, αντιμετώπιση και
αποκατάσταση από μαζικές καταστροφές όπως σεισμοί, εκτεταμένες πλημμύρες, θεομηνίες,
δασοπυροσβέσεις κ.ά., στην έρευνα και διάσωση ατόμων από αεροπορικά, ορειβατικά, ναυτικά και άλλα
εν γένει ατυχήματα, καθώς και η παροχή ή διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας εντός και εκτός Ελληνικών
συνόρων.
Απαρτίζεται από ευαισθητοποιημένους ειδικούς και εκπαιδευμένους εθελοντές που είναι έτοιμοι ανά
πάσα ώρα και στιγμή να μεταβούν σε οποιαδήποτε περιοχή, εντός ή εκτός συνόρων, η οποία έχει πληγεί
από καταστροφή.
Τα μέλη της Ο.ΔΙ.Κ. εκπαιδεύονται συνεχώς σε ενότητες Ά βοηθειών, απεγκλωβισμού ατόμων από
ερείπια, αντιμετώπισης πάσης φύσεως καταστροφών, δασοπυρόσβεση, τηλεπικοινωνίες, ορεινή διάσωση,
διάσωση σε υγρό στοιχείο κ.ά., από επαγγελματίες στους αντίστοιχους χώρους αλλά και από κρατικούς
φορείς.
Ο βασικός κορμός της ομάδας αποτελείται από παλαιούς και έμπειρους πιστοποιημένους
διασώστες με 18ετη τουλάχιστον εμπειρία, με πλούσια βιογραφικά αποστολών και εκπαιδεύσεων. Στα
μέλη της βέβαια, προστίθενται μέσω των τριών (3) σχολείων διάσωσης, οκτώ εβδομάδων διάρκειας
έκαστο, που πραγματοποιούνται κάθε φθινόπωρο, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και Θήβα, ολοένα και
περισσότερα εκπαιδευμένα νέα υποψήφια μέλη – εθελοντές διασώστες, με διάθεση και θέληση να
προσφέρουν κι αυτοί με τη σειρά τους στον σκοπό και το έργο της ομάδας.
Η ομάδα μας έχει σήμερα πενήντα ένα (51) εκπαιδευτές BLS-AED, έξι (6) κατόχους P.H.T.L.S. και
έναν διευθυντή προγραμμάτων ο οποίος είναι και εκπαιδευτής εκπαιδευτών, πιστοποιημένους από το
E.R.C. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης) οι οποίοι διοργανώνουν συνεχώς εκπαιδευτικές ημερίδες
και πιστοποιούν πολίτες, εθελοντικές ομάδες, νοσηλευτές, ιατρούς, οργανισμούς, επιχειρήσεις, σώματα
ασφαλείας, δημοτικούς και κρατικούς φορείς (κ.ά.)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.ΔΙ.Κ.
Η Ομάδα συνεργάζεται με όλους τους κρατικούς και μη φορείς όπως, τις ένοπλες Δυνάμεις
(Νατοϊκό τμήμα – NRDC GR και 71 η Α/Μ ΛΜΧ), την Κ.ΟΜ.Α.Κ. της αεροπορίας, το Σχολείο Εκπαίδευσης
Θαλάσσιας Επιβίωσης Σ.Ε.Θ.Ε., το Ε.Κ.Α.Β., την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ε.Μ.Α.Κ., το Λιμενικό
Σώμα, τον Ο.Α.Σ.Π, το Ι.Τ.Σ.Α.Κ, το Σεισμολογικό κέντρο του Α.Π.Θ. και με πολλές εθελοντικές
οργανώσεις εντός της Ελληνικής επικράτειας, ενώ σε αποστολές στο εξωτερικό στο πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες διασωστικές οργανώσεις άλλων χωρών.

ΔΩΡΕΑΝ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΣΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ . Οι  σύλλογοι  γονέων και  κηδεμόνων  μπορούν  να  απευθυνθούν  στην  σχολή .  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΦΟΡΜΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ