ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ  Α΄  ΒΟΗΘΕΙΩΝ .

Πρόεδρος  του  Δ.Σ  και  ιδρυτής  της Ο.ΔΙ.Κ   &  εθελοντής  διασώστης 
  ο  κος  Κωσταντίνος Φεζούδης .

Όποιος  ενδιαφέρεται  να  εκπαιδευτή  μπορεί  να  επικοινωνήσει  με  την  σχολή .
Θα  ανακοινωθούν  προγράμματα  εκπαίδευσης  τα  μαθήματα  διεξάγονται  από  τον  κ. Κ. Φεζούδη  στη  σχολή  ή  σε  άλλο  χώρο  ανάλογα  την  προσέλευση.

Στα  σχολεία  παρέχεται  δωρεάν  εκπαίδευση  και  ενημέρωση  από  την  ομάδα.  Η    ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (Ο.ΔΙ.Κ.), είναι μια ομάδα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – μη
κυβερνητική οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το Μάιο του 2008 με την υπ΄ αριθ.
14911/08 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Είναι ενταγμένη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας Ελλάδος, με αριθ. μητρώου 69/08 καθώς επίσης και στο Υ.Δ.Α.Σ. του Υπουργείου
Εξωτερικών με αριθ. μητρώου 502.
Συνδέεται με το OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) και ενημερώνεται για τις
παγκόσμιες καταστροφές από το GDACS (Global Disaster Alert and Coordination System).
Η διοίκηση του οργανισμού εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και στεγάζεται στην Κονδυλάκη 13, από όπου
διενεργείται ο συντονισμός και η ενημέρωση των μελών αλλά και των πολιτών, προετοιμάζει δε
παραρτήματα και βάσεις ετοιμότητας σε άλλους νομούς.

Η διοίκηση του οργανισμού εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και στεγάζεται στην Κονδυλάκη 13, από όπου
διενεργείται ο συντονισμός και η ενημέρωση των μελών αλλά και των πολιτών, προετοιμάζει δε
παραρτήματα και βάσεις ετοιμότητας σε άλλους νομούς.
Ο σκοπός της είναι η εθελοντική προσφορά βοήθειας στην πρόληψη, αντιμετώπιση και
αποκατάσταση από μαζικές καταστροφές όπως σεισμοί, εκτεταμένες πλημμύρες, θεομηνίες,
δασοπυροσβέσεις κ.ά., στην έρευνα και διάσωση ατόμων από αεροπορικά, ορειβατικά, ναυτικά και άλλα
εν γένει ατυχήματα, καθώς και η παροχή ή διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας εντός και εκτός Ελληνικών
συνόρων.
Απαρτίζεται από ευαισθητοποιημένους ειδικούς και εκπαιδευμένους εθελοντές που είναι έτοιμοι ανά
πάσα ώρα και στιγμή να μεταβούν σε οποιαδήποτε περιοχή, εντός ή εκτός συνόρων, η οποία έχει πληγεί
από καταστροφή.
Τα μέλη της Ο.ΔΙ.Κ. εκπαιδεύονται συνεχώς σε ενότητες Ά βοηθειών, απεγκλωβισμού ατόμων από
ερείπια, αντιμετώπισης πάσης φύσεως καταστροφών, δασοπυρόσβεση, τηλεπικοινωνίες, ορεινή διάσωση,
διάσωση σε υγρό στοιχείο κ.ά., από επαγγελματίες στους αντίστοιχους χώρους αλλά και από κρατικούς
φορείς.
Ο βασικός κορμός της ομάδας αποτελείται από παλαιούς και έμπειρους πιστοποιημένους
διασώστες με 18ετη τουλάχιστον εμπειρία, με πλούσια βιογραφικά αποστολών και εκπαιδεύσεων. Στα
μέλη της βέβαια, προστίθενται μέσω των τριών (3) σχολείων διάσωσης, οκτώ εβδομάδων διάρκειας
έκαστο, που πραγματοποιούνται κάθε φθινόπωρο, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και Θήβα, ολοένα και
περισσότερα εκπαιδευμένα νέα υποψήφια μέλη – εθελοντές διασώστες, με διάθεση και θέληση να
προσφέρουν κι αυτοί με τη σειρά τους στον σκοπό και το έργο της ομάδας.
Η ομάδα μας έχει σήμερα πενήντα ένα (51) εκπαιδευτές BLS-AED, έξι (6) κατόχους P.H.T.L.S. και
έναν διευθυντή προγραμμάτων ο οποίος είναι και εκπαιδευτής εκπαιδευτών, πιστοποιημένους από το
E.R.C. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης) οι οποίοι διοργανώνουν συνεχώς εκπαιδευτικές ημερίδες
και πιστοποιούν πολίτες, εθελοντικές ομάδες, νοσηλευτές, ιατρούς, οργανισμούς, επιχειρήσεις, σώματα
ασφαλείας, δημοτικούς και κρατικούς φορείς (κ.ά.)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.ΔΙ.Κ.
Η Ομάδα συνεργάζεται με όλους τους κρατικούς και μη φορείς όπως, τις ένοπλες Δυνάμεις
(Νατοϊκό τμήμα – NRDC GR και 71 η Α/Μ ΛΜΧ), την Κ.ΟΜ.Α.Κ. της αεροπορίας, το Σχολείο Εκπαίδευσης
Θαλάσσιας Επιβίωσης Σ.Ε.Θ.Ε., το Ε.Κ.Α.Β., την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ε.Μ.Α.Κ., το Λιμενικό
Σώμα, τον Ο.Α.Σ.Π, το Ι.Τ.Σ.Α.Κ, το Σεισμολογικό κέντρο του Α.Π.Θ. και με πολλές εθελοντικές
οργανώσεις εντός της Ελληνικής επικράτειας, ενώ σε αποστολές στο εξωτερικό στο πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες διασωστικές οργανώσεις άλλων χωρών.