ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ        ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

                                      ΣΧΟΛΗ  ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ  ΟRBIS  ANIMA KOIN.Σ.ΕΠ


Mobirise
Σχολή εκπαίδευσης Ρομποτικής orbis anima


Η σχολή   orbis  anima   koinsep .  Στα  πλαίσια  της  συνεργασίας  με  τον  πανεπιστήμιο  Frederick δίνει  την  δυνατότητα  εκπαίδευσης  σε  όσους  θέλουν  να  εκπαιδευτούν  και να  λάβουν  πιστοποίηση  εκπαιδευτή  ρομποτικής.   Η  Orbis δημιούργησε  την   Robotics training school orbis anima Koin.S.Ep   όπου  προσφέρει στην έδρα της  στον Πειραιά μαθήματα ρομποτικής, την εκμάθηση χρήσης διαφόρων μοντέλων ως εκπαιδευτικό εργαλείο (κατασκευή ρομπότ και εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού), αρχές ρομποτικής, χρήσης της ρομποτικής ως εκπαιδευτικό εργαλείο και για προετοιμασία για συμμετοχή στην ολυμπιάδα ρομποτικής και άλλους διαγωνισμούς ρομποτικής.Η Ακαδημία Ρομποτικής, έχει τα εργαλεία που προάγουν τη μαθηματική και μηχανική ικανότητα, καθώς και τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  στην ρομποτική.

 

 

Η σχολή  έχει   προσφέρει  και  αναλάβει   την    εκπαίδευση  παιδιών από  6-12  ετών  στην Ένωση Σμυρναίων Νίκαιας και Πειραιά καθώς και σε όλα τα δημοτικά - Γυμνάσια και Λύκεια υπό την αιγίδα του Δήμου Νίκαιας. Δίνοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν  και να εκπαιδευτούν όσα παιδιά  επιθυμούν στην Ρομποτική καθώς θα λαμβάνουν στο τέλος του προγράμματος και    βεβαίωση παρακολούθησης .
  Τα  παιδιά  των  δημοτικών  σχολείων   θα  εκπαιδευτούν  και  θα  λάβουν  μέρος   στους  διαγωνισμούς  που  διοργανώνει  η  WRO  ELLAS . Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση  του  2015,  οι  Ολυμπιονίκες  της  World  Robot Olympiad  (  κατηγορίες  Λυκείου)  εγγράφονται  σε  συναφή  πανεπιστημιακή  σχολή  χωρίς  εξετάσεις.
 Η  σχολή  διαθέτει   προϊόντα  lego προς  αγορά  σε  γονείς  και  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  ρομποτικής. Όποιος  ενδιαφέρετε  στέλνει  e-mail  στην  σχολή   για  τον  τύπο  του  lego που  θέλει  να  αγοράσει  και  εμείς  θα  σας  ενημερώσουμε  για  το  κόστος  του  προϊόντος.  


      "Η σχολή προσφέρει   σε  όποια  ιδρύματα  ή  γηροκομεία θέλουν  να  εντάξουν  ένα  ψυχαγωγικό  και  συγχρόνος  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  στους  ηλικιωμένους  και  τα  παιδιά  με  την  δυνατότητα  της  εκπαίδευσης   και  της  ενασχόλησης  καθώς η ρομποτική βοηθά και ως εργοθεραπεία .
"Λεπτή Κινητικότητα , Αμφίπλευρος Συντονισμός, Αισθητηριακές Δεξιότητες , Οπτική Αντίληψη"
 
Όσοι  ενδιαφέρονται  μπορούν  να  καλέσουν  για  πληροφορίες είτε  να  στείλουν  e-mail  orbisanima.koinsep@gmail.com

 .


Επισκέψεις ΣχολείωνΣυνοπτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων και Εργαστηρίων


Μαθήματα για 6 - 12 Ετών

Η  σχολή  προσφέρει το πρόγραμμα  της Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Frederick, όπου  έχει αναπτύξει και υλοποιεί με επιτυχία ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά ηλικίας 6-12. Το πρόγραμμα προσφέρει στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες ανακάλυψης, δημιουργίας και μάθησης. Μέσα από αυτές, οι μαθητές μαθαίνουν διαδικασίες προγραμματισμού και δημιουργικής αξιοποίησης της τεχνολογίας σε ένα πλαίσιο που ταυτόχρονα ενθαρρύνει την πρόσωπο με πρόσωπο κοινωνική αλληλεπίδραση.


      Το καινοτόμο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής χωρίζεται σε 5 διαφορετικά επίπεδα και περιλαμβάνει: παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ντοκιμαντέρ, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, βιωματικές δραστηριότητες, αποσυνδεδεμένες αλλά και δραστηριότητες μέσω διαδραστικών (ρομπότ: κατασκευή και προγραμματισμός) & διαδικτυακών τεχνολογικών εργαλείων (εκπαιδευτικά λογισμικά & προσομοιώσεις). Η σχολή Ρομποτικής διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής. Αξιοποιεί ποικίλα εκπαιδευτικά πακέτα ρομποτικής, διάφορες πλατφόρμες και περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού, όπως επίσης και εκπαιδευτικά διαδικτυακά λογισμικά, παιχνίδια και περιβάλλοντα σχετικά με την ρομποτική.


Οι Μαθητές Που Θα Επιλέγουν Να Συμμετάσχουν Και Στο Πρόγραμμα UNIVERSAL KIDS Θα Έχουν Την Δυνατότητα Να Αποκτήσουν Από Μικρή Ηλικία Πτυχίο Πληροφορικής Αναγνωρισμένο Από Τον Α.Σ.Ε.Π. .

Πρώιμη Παρέμβαση

  Την  εκπαιδευτική   ρομποτική  μπορούμε να  την χρησιμοποιήσουμε  ως  Εργοθεραπεία στη  σχολή  ή στον παιδικό   ιδιωτικό  σταθμό    ή  σε  δημόσιο  νηπιαγωγείο    για  να ενισχυθεί η πρώιμη παρέμβαση μικρών παιδιών που χρειάζονται υποστήριξη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για το σχολείο και την εκπαίδευση τους.  Βοηθά  στον συντονισμό, στις λεπτές κινήσεις, στις οπτικές, ακουστικές και άλλες αισθητηριακές δεξιότητες .  Βοηθά  παιδιά  με  διάγνωση  ΔΕΠ-Υ   καθώς  προωθεί  να  ακολουθούν  τα  παιδιά  κανόνες  , οδηγίες , την επικοινωνία και τις δεξιότητες που σχετίζονται με το παιχνίδι, όπως «περιμένω τη σειρά μου».   Η  σχολή  σε  παιδικούς  σταθμούς  διαθέτει  ειδική  προσφορά  συμμετοχής.
     Παιδιά με ΔΑΦ βιώνουν πολλές δυσκολίες, κυρίως κοινωνικές και επικοινωνιακές. Μπορεί να δυσκολεύονται να «καταλαβαίνουν» κοινωνικές νύξεις ή να μην ξέρουν πότε να μιλήσουν ή να ακούσουν ενώ οι εκφράσεις του προσώπου μπορεί να είναι αδύνατον να διαβαστούν· όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση. Γι’ αυτούς τους λόγους, παιδιά με ΔΑΦ μπορεί να βρουν αρκετά ωφέλιμη μια ομάδα όπου όλα τα μέλη της έχουν κοινά ενδιαφέροντα με τα δικά τους.  

   Η  σχολή  σε  όποιους  παιδικούς   σταθμούς - σχολεία  δημόσια  ή  μη  ,  ιδρύματα,  γηροκομεία,  σε  όλη  την  Ελλάδα   ενδιαφέρονται  να  εκπαιδεύσουν  το  προσωπικό τους   και  να  λάβουν  πιστοποίηση  εκπαιδευτή  να  επικοινωνήσουν  με  την  σχολή     ΕκπαίδευσηΜαθήματα για άνω των 12 ετών

Διαγωνισμοί Προετοιμασία ομάδων και προπονητών για το FLL, WRO και Robotex.

Εργαστήρια  Ρομποτική για άτομα άνω των 12 ετών Mobirise Η σειρά μαθημάτων αυτή είναι σχεδιασμένη για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και άλλους άνω των 12 ετών.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εισαγωγή στις αρχές ρομποτικής. μηχανική, κατασκευές ρομπότ, προγραμματισμό και πρακτικές εργασίες.

Τα μαθήματα προσφέρονται από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο για 1  ώρα  τη βδομάδα. Ρομπότ: Lego Mindstorms EV3, mBot, Arduino και άλλα.

 

Ώρες μαθημάτων στη σχολή (Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια από τις πιο κάτω περιόδους) Οκτώβριο - Μάιο

 

Δευτέρα:  Ώρες 16:00 - 17.00 & 17:00- 18:00 ,  18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00


    Τα μαθήματα EV3 Space Challenge της LEGO MINDSTORMS EDUCATION έχουν σχεδιαστεί για να φέρνουν σε επαφή τους μαθητές με σενάρια πραγματικού κόσμου.

Οι μαθητές διερευνούν πραγματικά προβλήματα που οι ερευνητές προσπαθούν να επιλύσουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προκλήσεις και αποστολές μάθησης που είναι βασισμένες στο θέμα του διαστήματος και όχι μόνο. Το πρόγραμμα παρέχει στους μαθητές πλούσιες ευκαιρίες για να διερευνήσουν και να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις σε πραγματικά σενάρια εξερεύνησης του διαστήματος. Περιλαμβάνει οχτώ αποστολές, εννέα ξεχωριστούς μαθησιακούς στόχους και τρεις ερευνητικές εργασίες. Οχτώ αποστολές - Οι οχτώ αποστολές προκαλούν τους μαθητές να εφαρμόσουν και να προσαρμόσουν δημιουργικά τις δεξιότητες προγραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων για να κατασκευάσουν ρομπότ που θα λύσουν πραγματικές προκλήσεις εξερεύνησης του διαστήματος. Εννέα Μαθησιακοί Στόχοι - Οι εννέα ξεχωριστοί μαθησιακοί στόχοι ενθαρρύνουν τους μαθητές να διερευνήσουν, να παρατηρήσουν, να υπολογίσουν και να εφαρμόσουν γνώσεις για την επίλυση συγκεκριμένων αποστολών. Ερευνητικές Εργασίες -

• Η LEGO μαζί με τη NASA έχουν αναπτύξει τρεις ερευνητικές εργασίες που έχουν σχεδιαστεί για να εξοικειώσουν τους μαθητές με τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης εργασιών. Mobirise Τα μαθήματα προσφέρονται από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο για 1,5 ώρες τη βδομάδα.

Ώρες μαθημάτων (Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια από τις πιο κάτω περιόδους) Οκτώβριο - Ιανουάριο Τετάρτη: 15.30 - 17.00 Πέμπτη: 15.30 - 17.00 

Σημείωση: Μετά το τέλος των μαθημάτων οι μαθητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν εύκολα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς ρομποτικής. Ξεκινώντας από τον Φεβρουάριο οι μαθητές θα μπορούν να ενταχθούν στα μαθήματα προετοιμασίας για τους διαγωνισμούς First Lego League, World Robot Olympiad και Robotex.

 Θα λάβετε πληροφορίες για τους διαγωνισμούς

Το νέο έτος  του 2019-2020 θα ισχύουν οι ίδιες ώρες μέρες.

Για εγγραφές   επικοινωνήστε  με την σχολή.

 

Για παιδιά από 6-12 ετών

Εγγραφή  22,00

και 22,00 ευρώ το μήνα

 

Για παιδιά από 12- 18 ετών

Εγγραφή 26 ευρώ

Και 26 ευρώ το μήνα

Το  κόστος  είναι  χαμηλό  για  να  δοθεί η  δυνατότητα  να  παρακολούθηση όποιο παιδί  ενδιαφέρεται   και να  εκπαιδευτή στην  ρομποτική. Οι  τιμές  θα  παραμείνουν  οι  ίδιες σε  όλα τα  στάδια εκπαίδευσης.

 

 
Είναι διαπιστωμένο ότι πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) χρησιμοποιούν ποικίλα πακέτα ρομποτικής όπως MINDSTORMS, VEX, Engino, Bee-Bot και άλλα για την εκμάθηση βασικών αρχών μηχανικής, προγραμματισμού και ελέγχου. Ο προγραμματισμός είναι μια βασική δεξιότητα που ξεκλειδώνει τις δυνατότητες όλων αυτών των ευφυών συστημάτων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η διδασκαλία του προγραμματισμού βάζει τα θεμέλια για διάφορους επαγγελματικούς τομείς.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Στα παιδιά 6-12 ετών δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης

 

 

Εκπαίδευση και πιστοποίηση για εκπαιδευτές Ρομποτικής για παιδιά από 6-12 ετών ( 250 ευρώ)

Εκπαίδευση και πιστοποίηση για εκπαιδευτές Ρομποτικής για παιδιά από 12 +  (  250 ευρώ)

Σε  περίπτωση  που  θέλετε  να  παρακολουθήσετε  και  τα  δύο  προγράμματα  το  κόστος  θα είναι 

( 400 ευρώ)

 

Η εκπαίδευση διαρκεί 2-4 ημέρες και η   παρακολούθηση γίνεται στην έδρα της σχολής Λ.Χατζηκυριακού 15-17 από τους καθηγητές της ακαδημίας Ρομποτικής του πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου και τους εκπαιδευτές της Σχολής Ρομποτικής Orbis anima.

Πληροφορίες και εγγραφές  στο 2104599336 & 6946318942

κ.  Δρακάκη  Υπ. Ρομποτικής 

 

 

 

   Η  σχολή εκπαιδευτικής  ρομποτικής  συνεχίζει τις επισκέψεις της σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία με εμπλουτισμένο πρόγραμμα και ποικιλία από εκπαιδευτικά πακέτα Ρομποτικής του πανεπιστημίου Frederick .

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν αλλά και να προγραμματίσουν διάφορα ρομποτικά μοντέλα.

Μεταξύ άλλων στις καινούριες καινοτόμες δραστηριότητες περιλαμβάνονται:

1. Επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι που συνδυάζει τη Ρομποτική και τη Λογοτεχνία

2. Παραμύθι και σχετικές δραστηριότητες Ρομποτικής

 

Mobirise Γυμνάσια και Λύκεια

Η  σχολή πραγματοποιεί επισκέψεις σε Γυμνάσια και Λύκεια για διαλέξεις σχετικά με την ρομποτική, τις εφαρμογές της ρομποτικής και τις προοπτικές της ρομποτικής στη κοινωνία του σήμερα και του μέλλοντος. Θα μπορούν επίσης να δοκιμάσουν και να έρθουν σε επαφή με ρομποτικά εκπαιδευτικά πακέτα ρομποτικής και πραγματικά ρομπότ. Οι επισκέψεις γίνονται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτομάτων Συστημάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του 2015, οι Ολυμπιονίκες της World Robot Olympiad ( κατηγορίες Λυκείου) εγγράφονται σε συναφή πανεπιστημιακή σχολή χωρίς εξετάσεις.210-4599336 -6946318942

Η ρομποτική στη ζωή μας 

Η Ρομποτική (Robotics) είναι κλάδος της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ. Η επιστήμη της Ρομποτικής αποτελεί συνδυασμό πολλών άλλων επιστημών, κυρίως δε της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας.
Τα ρομποτικά συστήματα συνεχώς εξελίσσονται και είναι ήδη μέρος της ζωής μας σε πολλούς
τομείς όπως στη βιομηχανία, την ιατρική, τη διασκέδαση και την προσωπική βοήθεια.


Ποιοι είναι οι λόγοι που χρησιμοποιούμε ρομπότ?

  •  Ταχύτητα 
  • Μπορούν να δουλεύουν σε επικίνδυνους  χώρους 
  • Επαναλαμβανόμενη εργασία
  • Ακρίβεια
  • Απόδοση 
  • Προσαρμόζονται εύκολα

Εφαρμογές της ρομποτικής

Η ρομποτική στην αναίμακτη χειρουργική

 

Βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς κλάδους της χειρουργικής. Μερικές από τις πιο συνηθισμένες επεμβάσεις που γίνονται ρομποτικά, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη της λαπαροσκοπικής επέμβασης είναι:

·         Νοσογόνος παχυσαρκία

·         Χολοκυστεκτομή

·         Εγχείρηση προστάτη

·         Νεφρεκτομή

·         Χειρουργική αντιμετώπιση των γυναικολογικών παθήσεων

·         Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση


Ρομποτική για αυτοματοποίηση των εργοστασίων παραγωγής διαφόρων προϊόντων


Ρομποτική για την ασφάλεια


 Ρομποτική για την γεωργία


Βιβλιοθηκάριος


Για δουλειές στο σπίτι


Ρομποτική Σκούπα


Στο πρόγραμμα των Νέων Μηχανικών όπου αξιοποιούμε το Simple Machines, τα παιδιά παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους και μαθαίνουν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει στη φύση, πως λειτουργεί κάτι ή που χρησιμεύει μια συσκευή. Μέσα από τη συνεργασία οι μικροί μηχανικοί αξιοποιούν τις δεξιότητές τους, κατασκευάζοντας απλά μοντέλα, μαθαίνουν πειραματικά τη χρησιμότητα των μηχανισμών που συναντούν στο περιβάλλον τους καθημερινά


Η ρομποτική στην εκπαίδευση

Γενικά, το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση - στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ακόμα και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση - αλλά και εκτός σχολείου ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη γνωστικών δομών από τα παιδιά.

Στην εκπαιδευτική ρομποτική σκοπός είναι η συναρπαστική εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής (S.T.E.M.), πρακτικά χωρίς θεωρίες και περιττή ορολογία, και μεθόδων ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων εφευρετικότητας, αλγοριθμικών & προγραμματιστικών προτύπων και επίδειξης ομαδικού πνεύματος.

Η διάρκεια των μαθημάτων όπως διεξάγονται από εμάς είναι 90'Σαν εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία STEM, χρησιμοποιούμε το πακέτο Simple Machines το οποίο είναι σχεδιασμένο για χρήση από δύο μαθητές. Καθώς  υπάρχουν  στη  διάθεσή  μας  και  άλλα  πακέτα  ανάλογα  με  την  ηλικία  του  παιδιού.


Οι διαθεματικές γνώσεις που αποκτούν ανά πεδίο είναι οι εξής:


Φυσική: Τριβή, Μετατροπές Ενέργειας Ταχύτητα, Δύναμη, Νόμοι της Μηχανικής
Τεχνολογία:  Απλές  μηχανές-Περίπλοκες Μηχανές,  Μετάδοση κίνησης , Σύγχρονοι μηχανισμοί ,Αυτόματες Ρομποτικές Κατασκευές
Μηχανική:  Μηχανικό Πλεονέκτημα Νοητικά Δίπολα – Στατικότητα ή Ευέλικτη Δόμηση, Δύναμη ή Ταχύτητα  (Problem Solving )
Μαθηματικά:  Απλές  & Σύνθετες Αριθμητικές Πράξεις, Αναζήτηση Μοτίβων, Αλγόριθμοι & Απλός Προγραμματισμός, Μοτίβα, Γεωμετρία 
 


Διαγωνισμοί εκπαιδευτικής ρομποτικής

Mε τη συμμετοχή τους, μαθητές και φοιτητές, στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό καθώς και στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής έχουν τη δυνατότητα σε Ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο να έλθουν σε επαφή με εκατοντάδες παιδιά από όλο τον κόσμο, να ανταλλάξουν εμπειρίες, ιδέες και τεχνογνωσία, να γίνουν δημιουργικοί, να διατυπώσουν πρωτότυπες ιδέες και να υλοποιήσουν τις σκέψεις τους μέσα από τη διασκέδαση.