ΧΑΜΗΛΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ . ΣΤΙΣ  ΤΙΜΕΣ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Μπορείτε να διδαχθείτε Αγγλικά που προσφέρονται  τις παρακάτω ώρες την εβδομάδα.
Όσοι ενδιαφέρεστε δηλώστε συμμετοχή ώστε να δημιουργηθούν ανάλογα τα τμήματα.  

Για ταχύρρυθμα δηλώστε το επίπεδο και θα σας καλέσουμε για ενημέρωση.
 
Την Εβδομάδα
Μέρες  που  μπορείτε  να  δηλώσετε
    Α1 & Α2 Δευτέρα  &   Πέμπτη  από  τις   15:00- 16:30 & 17:00 - 18:30 

    Β1  & Β2   Δευτέρα & Πέμπτη 19:00 - 20:30 
   C2  Τρίτη  12:00- 13:30 & 17:00- 18:30  
Τα  τμήματα  είναι  ολιγομελή 6-10 άτομα 

Α1    3  ώρες  την  εβδομάδα   200  ευρώ  το  έτος  &  πιστοποιήση

Α2    3  ώρες την εβδομάδα  250 ευρώ το έτος &  πιστοποιήση

Β1    4 ώρες  την εβδομάδα   450 ευρώ το έτος &  πιστοποιήση

Β2  4 ώρες την εβδομάδα   550 ευρώ το έτος &  πιστοποιήση

C2    4 ώρες την εβδομάδα   650 ευρώ το έτος &  πιστοποιήση


ΓΙΑ  ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ  ΤΗΝ  ΣΧΟΛΗ 

PRE-LOWER – 5-6 ΩΡΕΣ  Την  εβδομάδα 

LOWER + PROFICIENCY  7-8 ΩΡΕΣ    -  8 Μήνες   Την  εβδομάδα