ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΨΥΧΗΣ

Αυτογνωσία κύκλος Ψυχής

  Ιδρυτικό   ΜΕΛΟΣ   Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με διακριτικό τίτλο Π.Ο.ΚοινΣΕπ               


                    Ι.Ι.Ε.Κ            ΟRBIS  ANIMA KOIN.Σ.ΕΠ


                          '' Αυτογνωσία κύκλος ψυχής''     
   Σχολή κοινωνικών - ανθρωπιστικών &  πολιτισμικών                                                                      επιστημών

Πιστοποιημένα  προγράμματα  εκπαίδευσης  του  Υπ. Εργασίας  Ν. 4430/2016
Φ.Ε.Κ 205/Α/31.10.2016
Πιστοποιημένο  κέντρο της  UNICERT &  ΤΟΥ FREDERICK UNIVERSITY  ELL 2074
  
 

"   Η   Σχολή  δημιουργήθηκε   τον  Μάρτιο  του  2017    στον  Πειραιά . Σκοπός  της  σχολής  είναι  η  παροχή  ψυχολογικών  υπηρεσιών  σε  ενήλικα  άτομα  - παιδιά  - εφήβους  και  ομάδες. Επίσης  παρέχει  σπουδές  σε  κοινωνικές  και  ανθρωπιστικές  επιστήμες  με  οικονομικότερα  δίδακτρα  δίνοντας  την  δυνατότητα   ώστε  κάποιος  να  μπορέσει  να  υλοποιήσει  τους  στόχους  του  και  να  αποκατασταθεί  επαγγελματικά  άμεσα  παρά  την  οικονομική  κρίση  που  περνά  η  χώρα  μας.  Η  σχολή   συνεργάζεται  με  επιχειρήσεις  , ομίλους , οργανισμούς  στην  Ελλάδα  και  το  Εξωτερικό  ,και  προωθεί  την   επαγγελματική  αποκατάσταση  όσων  αναζητήσουν  εργασία   και απευθυνθούν   στην  σχολή  κάνοντας  αίτηση  μετά  το  πέρας  των  σπουδών  τους.

Η  σχολή  φέρει  επίσημα  άδεια  εκπαίδευσης  ως  Ι.ΙΕΚ   από  το  Υπουργείο  Εργασίας  και  απονέμει  Κρατικό  Ελληνικό  δίπλωμα  ή  Πιστοποίηση  ανάλογα  το  πρόγραμμα  σπουδών  που  θα  παρακολουθήσει  ο  φοιτητής.  

    Ι.ΙΕΚ ORBIS ANIMA  ( Σχολή  συμβουλευτικής ψυχολογίας-  Εκπαίδευση Ενηλίκων  Ρομποτικής )
 Δημοτικό  ανοικτό Πανεπιστήμιο ORBIS ANIMA ( Κύκλοι σπουδών)
θεραπευτικό  κέντρο ORBIS ANIMA ( Λογοθεραπεία- Εργοθεραπεία- διατροφολογία αρωματοθεραπεία,βοτανοθεραπεία- Βιοανάδραση).

Σε  ότι  αφορά  των  τομέα  των  Συμβουλευτικών και ψυχολογικών  υπηρεσιών  η  σχολή  δραστηριοποιείται  στην  εφαρμογή της  Συνθετικής  Ψυχοθεραπείας και  Συμβουλευτικής  σε  ζητήματα  ψυχοκοινωνικών   ζητημάτων  και  νευρώσεων όπως (  διαζύγιο, πένθος,  ανεργία , αγχώδεις  εκδηλώσεις, διαταραχές διάθεσης, διαταραχές πρόσληψης τροφής κ.ά.) που  προβληματίζουν  και απασχολούν  τον  άνθρωπο. 

Ειδικότερα  η  σχολή  προσφερει  σπουδές  στην  Συμβουλευτική  και  Ψυχοθεραπεία  και  άλλα  προγράμματα  σε  πλήρη  ή  μερική  φοίτηση, ενώ  προσφέρονται  και  εξ΄ αποστάσεως  μέσω  τηλεκπαίδευσης.

Επίσης  η  σχολή  διενεργεί  σειρά  επιμορφωτικών  σεμιναρίων  σε  θέματα  της  ψυχολογίας  και  της  ψυχολογικής  θεραπείας.  Σε  χαμηλό κόστος .

 

Η σχολή διαθέτει Νομικό Σύμβουλο  που  παρέχει σεμινάρια , για την επαγγελματική αποκατάσταση , Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος,, έναρξη στην εφορία, Προώθηση Υπηρεσιών, Νομικές Κυρώσεις και Αγωγές, Ιατρικό Απόρρητο, και απευθύνεται σε Σύμβουλους ψυχικής υγείας , ψυχοθεραπευτές ,εναλλακτικούς θεραπευτές προκειμένου να αποφευχθούν παραβάσεις νόμων που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν και έχει διάρκεια 4 ωρών . Ανακοινώνεται στους σπουδαστές  οι ημερομηνίες παρακολούθησεις.

    

Η επιτυχής ολοκλήρωση των Προγραμμάτων οδηγεί στη

χορήγηση   Διπλώματος ,Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών κάθε Προγράμματος  θα διευκρινίζεται  αν το Πιστοποιητικό είναι Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, είτε  Διπλώματος.

                                                                                                          

                                                                  Βαθμολογία

Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης μία μόνο φορά των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος σε ημερομηνία που καθορίζεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διαδικασία  επανεξέτασης του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα. Η δυνατότητα επανεξέτασης δεν επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον εκπαιδευόμενο.                                                                                                                                                                                      ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του εκπαιδευόμενου από το πρόγραμμα, αυτός  θα μπορεί να αιτηθεί επιστροφή διδάκτρων εάν έχει προκαταβάλει δίδακτρα για διδακτικές ενότητες που δεν έχει παρακολουθήσει. Το αίτημα  θα πρέπει να σταλεί εγγράφως προς τη Γραμματεία της  σχολής , η οποία θα του αποστείλει τη σχετική απάντηση. Σε κάθε περίπτωση παρακρατείται το 20% των συνολικών διδάκτρων του προγράμματος. Εάν ο εκπαιδευόμενος έχει καταβάλει μεγαλύτερο ποσό από το 20%, επιστρέφεται η διαφορά  εφόσον αυτό αντιστοιχεί σε διδακτικές ενότητες που δεν έχει παρακολουθήσει. Επιστροφές μπορούν να γίνουν μόνο μετά από αίτημα του εκπαιδευόμενου εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματός του.

 

Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί θέση σε υποψήφιο ή να δια-κόψει την εκπαίδευση εκπαιδευομένου για σοβαρούς λόγους ·
Δεν παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος παράλληλα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  εκτός της σχολής Orbis anima . ( Διευκρινίζεται  πρόγραμμα  ανάλογο  της σχολής).
Ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται τον κώδικα δεοντολογίας  της σχολής .
Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο εκπαιδευόμενος έχει  12 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών.

 


                    

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                     

 

 

           ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Employ

 Employ: Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η δια βίου εκπαίδευση στα χέρια των ειδικών.