Αυτογνωσία κύκλος Ψυχής

ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
                                  ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

                                               ΟRBIS  ANIMA KOIN.Σ.ΕΠ


                                                   '' Αυτογνωσία κύκλος ψυχής''                                   Σχολή κοινωνικών & ανθρωπιστικών επιστημών  
   
                         logo_frederick

                                                          YPAKP new logopng                                     


Η   Σχολή  δημιουργήθηκε ώστε  να  προσφέρει     σπουδές  στον  τομέα  κοινωνικών &    ανθρωπιστικών  επιστημών   όπου  περιλαμβάνει μια  μεγάλη ποικιλία  προγραμμάτων .

 Η   σχολή  προσφέρει    εκτός  από  Σπουδές , &   εξειδικευμένα  επιμορφωτικά  προγράμματα  , σεμινάρια  , και  υπηρεσίες   καθώς  και  εξ΄αποστάσεως  προγράμματα .         Στους  φοιτητές  της  σχολής   τους  παρέχεται  δωρεάν  ιδιωτική  ασφάλιση   κατά  την  διάρκεια  των  σπουδών τους.  

 Μετά  το  τέλος  των  σπουδών  εγγράφονται  ως  μέλη  της  σχολής.

Η σχολή  έχει  άδεια  λειτουργίας   ως 

                                    Ι.ΙΕΚ,  ως  Δημοτικό  ανοικτό  πανεπιστήμιο, και  ως  θεραπευτικό  κέντρο.

   Ανάλογα  το  πρόγραμμα  παρακολούθησης  θα  παρέχεται  δίπλωμα  ως  Ι.ΙΕΚ  ή  πιστοποίηση   εξειδίκευσης ως  δημοτικό ανοικτό πανεπιστήμιο  Orbis  anima Kοιν. Σ. Επ. 

 

Πιστοποιημένα προγράμματα    υπό  την  αιγίδα του Υπ.Εργασίας  

                                  Υπ. απόφαση     Ν. 4430/2016  ΦΕΚ A 205 - 31.10.2016   του Υπ. Εργασίας .  

                                   ΜΕΛΟΣ της Πανελλήνιας ομοσπονδίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Πιστοπoιημένο   Κέντρο 

ΕLL 2074  της UNICERT 

                                                                                Συνεργαζόμενοι  φορείς : 

                                 UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS


  Η Universal Certification Solutions-UNICERT είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, πιστοποιηµένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµ 148/21.1.2015 απόφαση του ∆.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ, οπότε κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο και διαγωνισµούς Α.Σ.Ε.Π..    

     Είναι πιστοποιηµένος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και διαπιστευµένος από το Ε.ΣΥ.∆. κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 (σε 62 περιγράµµατα) γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται µε αµεροληψία και µε τεκµηριωµένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισµένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιµο από τους Εθνικούς Φορείς ∆ιαπίστευσης των χωρών–µελών της Ε.Α. (European cooperation for Accreditation).                               

                                                             FREDERICK  UNIVERSITY

   

Πανεπιστηµίo Frederick Κύπρου δια ζώσης και εξ αποστάσεως, Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του αναγνωρισµένων από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.Συγκεκριμένα  η  σχολή  εξειδικεύεται  στην  άσκηση  των   δραστηριοτήτων:
 • Εξειδικευμένα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  στην  Συμβουλευτική  &  Ψυχοθεραπεία
 • Συμβουλευτική  &  Ψυχοθεραπεία  παιδιών  και  εφήβων, 
 •  Δικανικής Ψυχιατρικής ( Εγκληματολογίας ),Εκπαιδευτικά  
 • σεμινάρια Art Therapy ( εικαστικά )  για  παιδιά και  ενήλικες
 • Εκπαίδευση στην  εικαστική ψυχοθεραπεία    
 • Δραματοθεραπείας  ,
 •  Μουσικοθεραπείας ,
 •  Συμβουλευτική  επαγγελματικού  προσανατολισμού.  
 • ειδικού  στις  μαθησιακές  δυσκολίες .
 •  ειδικός  αθλητικής  διατροφής.
 •  Υπηρεσίες καθοδήγησης  και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α  σχετικά με  παιδιά.
 •  υπηρεσίες παροχής συμβουλών οικογενειακού προγραμματισμού.
 •  υπηρεσίες παροχής συμβούλων οργάνωσης της μεθόδου εργασίας.
 •  εκπαίδευση ενηλίκων ,καθώς και υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης.
 • Προσφέρει εξειδικευμένες  υπηρεσίες   σε  συνεργασία  με  ειδικούς έχοντας  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος  :  Λογοθεραπείας, εργοθεραπείας,  διοργάνωση ψυχομετρικών τεστ  από  Ψυχολόγους 
 • Διοργάνωση  γενικών εξ αποστάσεως  εκπαιδευτικών σεμιναρίων  σε  όσα  δεν  απαιτούν  φυσική  παρουσία.
 •  Υπηρεσίες  εναλλακτικών θεραπειών, παιγνιοθεραπείας , βιοανάδρασης ,
 • Ανάληψη και  εκπόνηση  προγραμμάτων που  έχουν  να  κάνουν  με  την υγεία πχ. Ευεξία, υγιεινή διατροφή, αθλητική διατροφή , νευρική ανορεξία κλπ.
 • Ανάληψη και  εκπόνηση  προγραμμάτων  & ερευνών που  αφορά   παιδικούς  σταθμούς ,πρωτοβάθμια και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.
 • Παροχή  υπηρεσιών κοινής  ωφέλειας στο  δημόσιο ή  ιδιωτικό  τομέα.
 • Ουσιαστική  συνεργασία  με  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  στην Ελλάδα  και  το  εξωτερικό, επιστημονικές μονάδες, φορείς δημοσίου και  ιδιωτικούς , ερευνητικά κέντρα, σωματεία,  καθώς  και  για  αμοιβαία συνδρομή και υποστήριξη σε  διάφορα  προγράμματα  ερευνητικά εκπαιδευτικά.
 • Διοργάνωση  πολιτιστικών , εκπαιδευτικών και  φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.
 • Υπηρεσίες  έρευνας  και  πειραματικής  ανάπτυξης  στις  ανθρωπιστικές επιστήμες.
 • Υπηρεσίες  αναζήτησης στελεχών για  κάλυψη θέσεων εργασίας .
 • Υπηρεσίες  διαιτολογίας.


  Η επιτυχής ολοκλήρωση των Προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών κάθε Προγράμματος  θα διευκρινίζεται  αν το Πιστοποιητικό είναι Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

 

 Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει  βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Η εξέταση γίνεται με ενδιάμεση εξέταση  σε μορφή πολλαπλής επιλογής , μία εργασία και τελικές εξετάσεις                                                                                                                                                                                           

                                                                        Βαθμολογία

Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης μία μόνο φορά των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος σε ημερομηνία που καθορίζεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα. Η δυνατότητα επανεξέτασης δεν επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον εκπαιδευόμενο.                                                                                                                                                                    ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του εκπαιδευόμενου από το πρόγραμμα, αυτός  θα μπορεί να αιτηθεί επιστροφή διδάκτρων εάν έχει προκαταβάλει δίδακτρα για διδακτικές ενότητες που δεν έχει παρακολουθήσει. Το αίτημά του θα πρέπει να σταλεί εγγράφως προς τη Γραμματεία της  σχολής , η οποία θα του αποστείλει τη σχετική απάντηση. Σε κάθε περίπτωση παρακρατείται το 20% των συνολικών διδάκτρων του προγράμματος. Εάν ο εκπαιδευόμενος έχει καταβάλει μεγαλύτερο ποσό από το 20%, επιστρέφεται η διαφορά  εφόσον αυτό αντιστοιχεί σε διδακτικές ενότητες που δεν έχει παρακολουθήσει. Επιστροφές μπορούν να γίνουν μόνο μετά από αίτημα του εκπαιδευόμενου εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματός του.


Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί θέση σε υποψήφιο ή να δια-κόψει την εκπαίδευση εκπαιδευομένου για σοβαρούς λόγους ·
Δεν παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος παράλληλα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός της σχολής Orbis anima .
Ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται τον κώδικα δεοντολογίας  της σχολής .
Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο εκπαιδευόμενος έχει  12 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών.