Ι.Ι.Ε.Κ            ΟRBIS  ANIMA KOIN.Σ.ΕΠ


                                                        '' Αυτογνωσία κύκλος ψυχής''                   Σχολή κοινωνικών & ανθρωπιστικών επιστημών  
   
   

Οι  εγγραφές  έχουν  ξεκινήσει    έως  15/09/18 


"   Η   Σχολή  δημιουργήθηκε ώστε  να  προσφέρει     σπουδές  στον  τομέα  κοινωνικών &    ανθρωπιστικών  επιστημών   και  περιλαμβάνει  ένα   ευρύ  φάσμα   εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  που  αφορούν  σπουδές  κοινωνικού  περιεχομένου . 

 Η   σχολή  προσφέρει    εκτός  από  Σπουδές , &   εξειδικευμένα  επιμορφωτικά  προγράμματα  , σεμινάρια  , και  υπηρεσίες   καθώς  και  εξ΄αποστάσεως  προγράμματα , φιλανθρωπικές  εκδηλώσεις , εθελοντικές δράσεις  σε  δημόσια  σχολεία  , και  παροχή υπηρεσιών  σε  ακαδημίες ποδοσφαίρου .    

   Στους  φοιτητές  της  σχολής     παρέχεται  δωρεάν  ιδιωτική  ασφάλιση   κατά  την  διάρκεια  των  σπουδών τους  σε  όποιον  δηλώσει  πως  ενδιαφέρεται.

  
       YPAKP new logopng

                                   Πιστοποιημένα   εκπαιδευτικά προγράμματα     του Υπ.Εργασίας  

                                  Υπ. απόφαση     Ν. 4430/2016  ΦΕΚ A 205 - 31.10.2016   του Υπ. Εργασίας .  

                                                                                      ΜΕΛΟΣ της Πανελλήνιας ομοσπονδίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

πιστοποιημένο κέντρο     υπ΄αριθ ΕLL 2074    της   UNICERT   &   του Frederick  university 


 

Η σχολή έχει άδεια λειτουργίας  από  υπ. Εργασίας  ως : 

                    Ι.ΙΕΚ,
 Δημοτικό ανοικτό πανεπιστήμιο, και ως θεραπευτικό κέντρο.                                                                                                 


                                                             Συνεργαζόμενοι  φορείς                                                                                                                                                             

Frederick University Nicosia - Limassol

    

                                                    

                                                                                                                            Ο   Σκοπός   της  Σχολής 


 

Ο  Σκοπός  της  ORBIS- ANIMA ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ.

είναι η  δημιουργία  στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης  αγοράς εργασίας, αλλά  και  για  την  διαμόρφωση ανθρώπων, με  συγκροτημένη προσωπικότητα, ορθή επαγγελματική  συμπεριφορά και  ακαδημαϊκό  ήθος. Για  το  σκοπό  αυτό  συνδυάζει  επιστημονική  γνώση, πρακτική  εφαρμογή και  κοινωνική  καλλιέργεια. Οι  συνεργάτες  του  κέντρου  είναι  καταρτισμένοι  επιστήμονες.Το  κέντρο  μας  έχει  συνεργασίες  με  επιχειρήσεις  και  οργανισμούς  προσφέροντας  την  ευκαιρία  στους  σπουδαστές  να  αποκτήσουν  πρακτικές  γνώσεις  με  σκοπό  να  απορροφηθούν  σε  εργασιακές  θέσεις.


Στην συνέχεια του σκοπού μας ,Θέλοντας να βοηθήσουμε  τους συμπολίτες μας ( Ενήλικες , εφήβους, παιδιά ), σε τομείς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και βελτίωση της προσωπικότητας , της ποιότητας ζωής και αντιμετώπιση διαφόρων ψυχικών παθήσεων , ώστε  συνεργάτες ειδικευμένοι επιστήμονες της επιχείρησης να παρέχουμε υποστηρικτές υπηρεσίες στην πρόληψη ψυχικών παθήσεων και στην ενδυνάμωση του ατόμου και των ικανοτήτων του μέσα από ατομικές , ομαδικές συνεδρίες ,διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων,  και  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων .

Η  ραγδαία  οικονομική  κρίση  και  ανισορροπία στην  χώρα  μας  έχει  ως  αποτέλεσμα χιλιάδες  συμπολίτες  μας  να  μείνουν  άνεργοι . Εκτός  από  την  ανεργία  αυτή  η  κατάσταση  έχει  και  κοινωνική  επίπτωση  στον  άνθρωπο.Η  οικονομική  κρίση  προκαλεί  προβλήματα  στις  διαπροσωπικές  σχέσεις  των  ανθρώπων όπως  τον  κοινωνικό  αποκλεισμό, έριδες  στο  οικογενειακό  περιβάλλον, καθώς και δυσλειτουργικό χειρισμό  δύσκολων καταστάσεων.

 

 Η  σχολή  προσφέρει οικονομικά πακέτα σε : Ατομικές συνεδρίες, σχολή γονέων - ομάδες ενηλίκων, ομάδες παιδιών & εφήβων , εναλλακτικές θεραπείες, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία .

Σε ευάλωτες ομάδες προσφέρονται οι παραπάνω υπηρεσίες με συμβολικά ποσά καθώς και εθελοντικά σε όποιους κριθεί αναγκαίο.


Η σχολή διαθέτει Νομικό τμήμα   καθώς  παρέχει  σεμινάρια , για την  επαγγελματική αποκατάσταση , Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος,, έναρξη  στην  εφορία,  Προώθηση Υπηρεσιών, Νομικές Κυρώσεις και Αγωγές, Ιατρικό Απόρρητο, και  απευθύνεται σε Σύμβουλους  ψυχικής  υγείας , ψυχοθεραπευτές  ,εναλλακτικούς  θεραπευτές  προκειμένου να αποφευχθούν παραβάσεις νόμων που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Το  σεμινάριο  παρέχεται  δωρεάν και  έχει  διάρκεια  4  ωρών .  Ανακοινώνεται  στους  σπουδαστές   οι  ημερομηνίες  παρακολούθησεις. 


 

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση των Προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών κάθε Προγράμματος  θα διευκρινίζεται  αν το Πιστοποιητικό είναι Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

 

 Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει  βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Η εξέταση γίνεται με ενδιάμεση εξέταση  σε μορφή πολλαπλής επιλογής , μία εργασία και τελικές εξετάσεις                                        

                                                                                                                                                 

                                                                                                          Βαθμολογία

Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης μία μόνο φορά των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος σε ημερομηνία που καθορίζεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα. Η δυνατότητα επανεξέτασης δεν επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον εκπαιδευόμενο.                                                                                                                                                                   ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του εκπαιδευόμενου από το πρόγραμμα, αυτός  θα μπορεί να αιτηθεί επιστροφή διδάκτρων εάν έχει προκαταβάλει δίδακτρα για διδακτικές ενότητες που δεν έχει παρακολουθήσει. Το αίτημά του θα πρέπει να σταλεί εγγράφως προς τη Γραμματεία της  σχολής , η οποία θα του αποστείλει τη σχετική απάντηση. Σε κάθε περίπτωση παρακρατείται το 20% των συνολικών διδάκτρων του προγράμματος. Εάν ο εκπαιδευόμενος έχει καταβάλει μεγαλύτερο ποσό από το 20%, επιστρέφεται η διαφορά  εφόσον αυτό αντιστοιχεί σε διδακτικές ενότητες που δεν έχει παρακολουθήσει. Επιστροφές μπορούν να γίνουν μόνο μετά από αίτημα του εκπαιδευόμενου εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματός του.

 

Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί θέση σε υποψήφιο ή να δια-κόψει την εκπαίδευση εκπαιδευομένου για σοβαρούς λόγους ·
Δεν παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος παράλληλα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  εκτός της σχολής Orbis anima . ( Διευκρινίζεται  πρόγραμμα  ανάλογο  της σχολής).
Ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται τον κώδικα δεοντολογίας  της σχολής .
Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο εκπαιδευόμενος έχει  12 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών.

 


                                               

 Τι  είναι  οι  Κοιν.Σ.Επ 


 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) είναι μια καινοτόμος μορφή κερδοσκοπικής επιχείρησης, που θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα με τον Ν4019/2011(ΦΕΚ /Α/216)


                Μια ΚΟΙΝΣΕΠ δεν έχει να διαφοροποιηθεί σε κανένα τομέα  από μια οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία: μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όποιο πεδίο παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής και διάθεσης προϊόντων επιθυμεί –  εκπαίδευση -  Σπουδές , τεχνικές ή επιστημονικές υπηρεσίες, οικονομικά, έρευνα, εκδηλώσεις, πολιτιστικά, κοινωνική φροντίδα, αθλητικά , αγροτική καλλιέργεια και κτηνοτροφία, μεταποίηση, χονδρικό και λιανικό εμπόριο κ.ά